Nieuws

Ondernemer-in-zwaar-weer tussen wal en schip – Baaz

Baaz, Platform voor de ondernemer, CEO en hoger management

2 oktober 2018

Ondernemer-in-zwaar-weer tussen wal en schip

De Overheid beloofde in 2012 dat burgers en ondernemers binnen vijf jaar digitaal zaken konden doen met de Overheid. Voor ondernemers, die bijstand nodig hebben, is dit bij slechts één op de drie gemeenten gerealiseerd. Voor burgers is dat bij 94 procent van de gemeenten beschikbaar.

Hiermee schiet de huidige praktijk voor zelfstandige ondernemers duidelijk tekort en de overheid zal grote stappen moeten maken om te voldoen aan haar belofte uit 2012.

Voor ondernemers, die in (tijdelijke) financiële problemen zijn gekomen, maar wel levensvatbaar zijn, biedt de overheid via gemeenten een sociale ondernemersregeling, Bbz (‘besluit bijstandverlening zelfstandigen’).

Digitale aanvraag Bbz indienen

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Hogeschool van Amsterdam en Stichting ONL voor Ondernemers brachten de digitale dienstverlening rond de Bbz-regeling bij alle 380 gemeenten in kaart. Veel van die gemeenten werken samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Bij 228 gemeenten is er uitsluitend digitale informatie te vinden en kan er geen digitale aanvraag worden gedaan. Bij 27 gemeenten ontbrak zelfs elke vorm van digitale informatie over deze wettelijke regeling. Slechts 45 gemeenten voldeden volledig aan hedendaagse verwachtingen. Ondernemers kunnen bij deze gemeenten informatie vinden en een digitale aanvraag Bbz indienen.

Ruim 872.000 huishoudens zijn primair afhankelijk van ondernemersinkomen en het belang van een goed functionerend sociaal vangnet is groot.

Ondernemer in het nauw

Hans Biesheuvel, voorzitter van Stichting ONL voor Ondernemers, benadrukt dat ‘de betekenis van zelfstandige ondernemers voor de samenleving steeds groter wordt en dat zij het verdienen om beter bediend te worden door gemeenten’.

‘Wij zien dat bij veel gemeenten sociale regelingen voor ondernemers tussen wal en schip vallen’, zegt Han Dieperink, directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, ‘Sociale Zaken heeft in veel gemeenten maar beperkte affiniteit met zelfstandigen en voor Economische Zaken geldt dat de regelingen niet onder hun verantwoordelijkheid valt.’