Nieuws

Overheid gaat rekening houden met ondernemers in zero-emissiezones en gaat duurzaamheidsleningen tegen lage rente beschikbaar stellen

De afgelopen maanden heeft ONL voor Ondernemers zich flink ingespannen om ontheffingen voor zero-emissiezones mogelijk te maken wanneer ondernemers nog niet over kunnen stappen naar emissievrij vervoer. Daarnaast pleitte ONL voor duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers zodat ook zij het elektrische vervoer of de zonnepanelen kunnen aanschaffen. ONL is dan ook verheugd om te lezen dat gisteren over beide onderwerpen moties zijn aangenomen.

Van Haga (Groep van Haga) diende een motie in om ondernemers de mogelijkheid te geven een ontheffing voor de zero-emissiezone aan te vragen als zij vanwege een zwaarwegende reden niet over kunnen stappen op emissieloos vervoer. De redenatie achter de motie is dat veel ondernemers straks de stad niet meer in kunnen, het vervangen van bedrijfsvoertuigen (te) grote investeringen vergt van ondernemers en dat er te weinig oplaadpunten zijn. ONL voor Ondernemers heeft deze problemen met regelmaat onder de aandacht gebracht bij Kamerleden en is dan ook blij dat de motie is aangenomen. ONL wil benadrukken dat er een goede afstemming tussen de Rijksoverheid en gemeenten moet plaatsvinden zodat het glashelder is voor de ondernemer hoe, wanneer en waar zij ontheffingen kunnen aanvragen. Daarnaast zullen overheden en ondernemers de komende jaren intensief moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat het aanbod van elektriciteit op orde komt.

De Jong (D66) en Aartsen (VVD) dienden een motie in om de 150 miljoen euro die is vrijgemaakt ter ondersteuning van het mkb bij de aangescherpte energiebesparingsplicht in te zetten om duurzaamheidsleningen voor kleine ondernemers tegen een lage rente beschikbaar te maken. De motie kwam voort uit de constatering dat de BMKB-groenregeling niet toereikend is voor kleine ondernemingen met een kleine financieringsvraag en er behoefte is aan duurzaamheidsleningen tegen lage rentes. Ook deze constateringen zijn door ONL bij Kamerleden onder de aandacht gebracht. We zijn dan ook verheugd dat er actie ondernomen gaat worden. ONL wil wel benadrukken dat de uitvoering en communicatie rondom duurzaamheidsleningen duidelijk moet zijn voor de ondernemer. ONL raadt daarom ook aan om partijen in te zetten die hier al ervaring mee hebben, zoals Qredits.