Persberichten

Ondernemers met rentederivaten in de steek gelaten door banken én toezichthouder – Persbericht

Ondernemers met rentederivaten in de steek gelaten door banken én toezichthouder

Persbericht ONL voor Ondernemers, 11 december 2017

Het blijft onduidelijk wanneer gedupeerde ondernemers de toegezegde schadevergoeding voor het rentederivatenschandaal ontvangen. De tweede voortgangsrapportage van de AFM inzake rentederivaten toont dat slechts 390 van de 19.000 benadeelde mkb-ondernemers compensatie is aangeboden. Dit is zeer teleurstellend, in het bijzonder omdat banken herhaaldelijk beloofden alle ondernemers voor 1 juli 2017 te compenseren. ONL voor Ondernemers maakt zich zorgen over de afwikkeling van het rentederivatenschandaal, nu blijkt dat toezichthouder AFM noch de minister banken aan hun beloftes kunnen houden. Het laat de noodzaak zien voor een heldere zorgplicht van banken tegenover zzp- en mkb-ondernemers.

Het rentederivatendossier speelt al sinds 2011. Tienduizenden ondernemers zijn toen gedupeerd door de complexe financiële producten die ze op advies van hun banken kochten. Op 5 juli 2016 is het Herstelkader Rentederivaten vastgesteld, waarbij benadrukt werd dat vaart gemaakt moest worden bij de afwikkeling. Bij monde van de heren Bujink (NVB) , Draijer (Rabobank) en Wijn (ABN AMRO) werd op 27 september 2016 in de Tweede Kamer beloofd dat de banken niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van het herstelkader zouden handelen. Hier werd expliciet aangegeven dat ondernemers voor de zomer van 2017 volledig gecompenseerd zouden worden. De voortgangsrapportage van de AFM toont aan dat dit valse beloftes waren.

Verwacht wordt dat de drie banken met de meeste rentederivaten pas eind 2018 alle ondernemers een aanbod voor compensatie hebben gestuurd. De AFM en de Minister van Financiën, spreken in de voortgangsrapportage en de begeleidende Kamerbrief niet over deadlines en consequenties. ‘Schandalig,’ zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel, ‘blijkbaar hoef je je niet aan overeenkomsten te houden als je een bank bent. Als zelfs de minister en de AFM banken niet tot uitkeren kunnen bewegen, dan is het de vraag waar ondernemers wel op kunnen rekenen.’

ONL voor Ondernemers roept de Minister van Financiën en de Tweede Kamer op om alles in het werk te stellen om banken de toegezegde schadevergoedingen te laten uitkeren. ‘Laten we even ophouden met begrip tonen voor de banken en hun falende systemen. 19.000 ondernemers wachten al jaren op de afgesproken compensatie. Het is niet de bedoeling dat we de schouders ophalen nu banken in gebreke blijven,’ zegt Hans Biesheuvel. De AFM en de politiek moeten nu harde deadlines stellen en daar consequenties aan verbinden.