Nieuws

Ondernemers uiten zorgen in brief aan Koolmees over pensioendeal

Lees hier de open brief aan minister Wouter Koolmees

Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, branchevereniging Bovib, ondernemerscollectief The Future Group en de Werkvereniging maken zich grote zorgen over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dat schrijven zij in een open brief aan Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin vinden zij onder andere de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers een merkwaardig voorstel. Zeker voor in een pensioenakkoord. Dit hoort volgens hen uitsluitend over pensioenen te gaan.

Daarbij vinden zij dat ZZP’ers niet gehoord zijn tijdens de onderhandelingen. Net als het MKB en de jongeren. Aan de onderhandelingstafel werden de 60-plussers het beste vertegenwoordigd waardoor zij vrezen dat de rekening uiteindelijk bij de ondernemers en de jongeren komt te liggen. ‘Wij willen een plek aan tafel,’ zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ‘Veel ondernemers, zoals ZZP’ers, praten niet mee. Zij moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun financiële vangnet willen inrichten. Hulp van de overheid is welkom, maar wij zijn tegen verplichten.’

Daarnaast vinden zij dat concrete maatregelen uitblijven. De uitwerking van positieve voorstellen, zoals het verlagen van de pensioenleeftijd voor mensen met een zwaar beroep, blijft uit. Wat is bv. een zwaar beroep? Er staan nog veel losse eindjes in dit principeakkoord.

Zij geven daarbij de minister mee dat niet alleen de sociale partners, maar ook deskundigen mee kunnen denken bij de transitie. Een stuurgroep die uitsluitend bestaat uit een selecte groep van sociale partners, waarmee het kabinet het proces wil vervolgen, vinden zij niet gewenst.

Werkvereniging is een petitie gestart tegen de verplichte AOV. ONL steunt dit initiatief. Al meer dan 16.000 zelfstandigen hebben de petitie ondertekend. De organisaties drukken de minister op het hart dat een verplichte AOV niet zal aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Het is volgens veel zelfstandigen wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm.