Nieuws

Ondernemers verdwalen in jungle van subsidieregels

Eind september presenteerde het kabinet eerste onderdelen van een Nationaal Milieubeleidsplan. Het plan dat uitgaat van principes als ‘de vervuiler betaalt’ en ‘balans tussen ecologie en economie’ moet zorgen voor een effectiever milieubeleid. Het ingewikkelde bouwwerk van regels, heffingen en subsidies laat met name kleinere ondernemers verdwalen. ONL pleit voor duidelijkere belastingregels en duurzaamheidssubsidies.

Nationaal Milieubeleidsplan

Om het principe van verduurzaming nader vorm te geven heeft de overheid een mix van belastingvoordelen, subsidiemogelijkheden en aftrekposten klaar liggen voor bedrijven die willen investeren in energiebesparing of de opwekking van duurzame energie. In de praktijk lijken vooral voor kleinere ondernemers te verdwalen in de jungle van regelingen. Hans Biesheuvel reageerde in Elsevier op de maatregelen: “‘De bestuurlijke dichtheid van Nederland is enorm. Je hebt met allerlei instanties te maken. Het is heel moeilijk daarin je weg te vinden.”

Glastuinbouw

Voornamelijk glastuinders worden hard getroffen door aangescherpte milieuregels. Zo moet het gebruik van fossiele brandstof in lijn met het overheidsbeleid worden afgebouwd en moet gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld het elektriciteitsnet. Ondanks de gedane investeringen moeten meer dan 600 glastuinders een tarief betalen dat is verhoogd met 177% dat bestemd is voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). ONL vindt de verhoging disproportioneel en pleit voor compensatie aan de glastuinbouw, aangezien de sector al lange tijd werkt aan het verminderen van fossiele brandstoffen.

ODE artikel Elsevier, 30 sep. 2020