Nieuws

Ondernemers wéér de dupe – Ondernemersvraag in De Telegraaf – Hans Biesheuvel geeft antwoord

Vorige week ontving ik een brief van het UWV. Ik moet alle NOW-steun van de eerste lockdown terugbetalen. Maar liefst tienduizend euro, doordat ik in januari tijdelijk hogere loonkosten had. Het voelt alsof ik word afgestraft voor het in dienst houden van mijn personeel. Wat kan ik doen?

Er werd vorig jaar in interne stukken al gewaarschuwd door verschillende ambtenaren dat maatregelen om mensen aan het werk te houden, kunnen leiden tot schrijnende gevallen. Het grote probleem bij de NOW zit hem in de vergelijkingsmaand januari. Die is voor veel bedrijventakken niet representatief. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bewust voor deze maand gekozen om fraude tegen te gaan. Het tegengaan van fraude is te begrijpen, maar goedwillende ondernemers moeten hier niet de dupe van worden.

De overheid wil ondernemers aan de ene kant helpen met haar steunpakketten, maar anderzijds worden bedrijven nu het slachtoffer van iets waar ze niks aan kunnen doen. Hiermee lopen de schulden wéér op en is de schuldenberg soms bijna niet meer te overzien. Nu er ook de komende periode vrijwel geen versoepelingen inzitten, is dit de zoveelste klap die ondernemers moeten incasseren.

Ik raad je aan om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit bij het UWV. Het probleem heeft al politieke aandacht, maar ik zal me de komende periode inzetten dat er snel naar een oplossing wordt gezocht. Daarnaast is het belangrijk dat ook door ondernemers op individueel niveau bij uitvoeringsorganisaties aandacht wordt gevraagd voor het probleem!