NieuwsPodcast

Ondernemers willen snel duidelijkheid

Een dik half jaar na de verkiezingen presenteerde het demissionaire kabinet vandaag haar beleidsarme Miljoenennota. Door de demissionaire status van kabinet Rutte-III blijven grote, politiek gevoelige vraagstukken liggen. Zeker nu Nederland zich herstelt van de zware gezondheids- en economische crisis is een slagvaardig nieuw kabinet noodzakelijk. ONL voor Ondernemers baalt dan ook dat er pas na Prinsjesdag een nieuw kabinet komt.

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel en Frits Huffnagel namen zojuist een nieuwe podcast op over de gevolgen van Prinsjesdag voor ondernemers. De podcast is hier terug te beluisteren.

De Prinsjesdagplannen van dit jaar zijn verre van spectaculair. Macro-economisch doet Nederland het gelukkig goed, ondanks de economische tegenslag door de coronacrisis. De economie groeit in 2021 en 2022 met respectievelijk 3,9% en 3,5%. Tegelijkertijd gaat het in veel branches en bij veel MKB-ondernemers nog niet goed. MKB-ondernemers hebben nog steeds te maken met beperkingen, met een grote schadepost en een enorme schuldenberg. In de route naar herstel blijft de uitgestelde belastingschuld als een zwaar van Damocles boven ondernemers hangen. Ook een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel is een groot probleem.

MKB-ondernemers komen uit een zware crisis en hadden gehoopt op meer toenadering van het demissionaire kabinet, zeker ook op de langere termijn. De focus moet liggen op het ondersteunen van het Nederlandse MKB als motor van de economie. Juist daarom is ONL teleurgesteld in de ondergesneeuwde positie van het MKB in de beleidsarme Miljoenennota. Het demissionaire kabinet heeft te kort aandacht voor de toekomst van het MKB. Zo is het doortrekken van de coronasteunmaatregelen cruciaal om, in het zicht van de haven, niet evengoed nog hele sectoren te laten omvallen. Ondernemers hebben de sleutel in handen om grote uitdagingen aan te pakken zoals de energietransitie. Het geld moet dan wel eerst verdient worden. Tijdens de verkiezingen hamerde iedereen op het belang van het MKB voor Nederland. Zij zijn van groot belang voor onze economie en vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Het is dan ook een gemiste kans dat het in de Prinsjesdagplannen aan een focus op het bedrijfsleven ontbreekt.

Niet alleen stopt de overheid per 1 oktober met de coronasteunpakketten, ook blijkt nu dat het vrijgekomen bedrag van 1,7 miljard euro uit de ingetrokken Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in 2022 toch niet naar het bedrijfsleven gaat. Dat geld zou eerst wel ten goede zou komen aan het bedrijfsleven. Na alle mooie woorden uit de verkiezingsprogramma’s is het zuur dat het demissionaire kabinet nu toch van mening is dat bedrijven wel voldoende financiële steun hebben gehad in coronatijd en dat de BIK-gelden daarom een andere bestemming krijgen.

Ondernemers hebben de afgelopen kabinetsperiode te maken gekregen met een structurele lastenverzwaring van ongeveer 5 miljard euro. Ondanks beloftes tot lastenverlichting wordt daar in de Miljoenennota niets mee gedaan.

Het demissionaire kabinet trekt 6,8 miljard euro uit om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, maar van een beleidsvisie is geen sprake. Het geld gaat vooral naar subsidies, bijvoorbeeld om elektrisch rijden te stimuleren. Een geslaagd klimaat- en energiebeleid vraagt om meer. Het vraagt om visie van de overheid door middel van een betrouwbaar meerjarenplan. Pas dan verkrijgen ondernemers zo de investeringszekerheid die nodig is om in de komende jaren volop in te zetten op de energietransitie. Ondernemers zijn met hun innovatiekracht van cruciaal belang in de energietransitie en andere grote vraagstukken.

 

Wat verandert er concreet allemaal voor ondernemers?

De volgende concrete punten uit de Miljoenennota zijn van belang voor alle ondernemers:

  • Er wordt 6,8 miljard euro uitgetrokken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren;
  • De 1,7 miljard uit de ingetrokken Baangerelateerde investeringskorting (BIK) gaat in 2022 niet naar het bedrijfsleven, maar wordt geïnvesteerd in defensie, de sociale advocatuur, de aanpak van criminaliteit en de koopkracht van alleenwonenden
  • Het demissionaire kabinet investeert 300 miljoen euro in digitalisering;

Uit de meest recente peiling van de ONL-Ondernemersapp komt naar voren dat ondernemers zich zorgen maken over de demissionaire status van het kabinet en het gebrek aan voortgang in de formatie. Ondernemers hebben een duidelijke voorkeur voor een stevige meerderheidscoalitie. ONL roept op om nu snel concrete stappen te zetten in het formatieproces. Grote toekomstige vraagstukken rond het belastingstelsel, het handelsbeleid, de arbeidsmarkt, woningmarkt, stikstof en de eerdergenoemde klimaat- en energietransitie moeten nu echt opgepakt worden. De lange termijn focus op ondernemerschap en een visie vanuit de overheid mag daarbij niet ontbreken. Nederland staat voor grote uitdagingen, het is voor ondernemers belangrijk om duidelijkheid te hebben over de plannen van de over­heid en hier vervolgens op te kunnen rekenen. Hier ligt de kans voor het nieuwe kabinet.