Nieuws

Ondernemersloon sterk gedaald!

Al langere periode werken ONL en het Nederlands Platform Lectoren Ondernemerschap (NLPO) samen om ondernemerschap en onderzoek met elkaar te verbinden. Zo voerden ONL en NLPO samen een vergelijkend onderzoek uit waar in mei jl. 230 en december jl. 155 ondernemers aan deelnamen. Het onderzoek laat zien dat de bedrijfsresultaten nauwelijks zijn verbeterd, terwijl de helft van de ondernemers nieuwe klantengroepen benaderd en meer digitaliseert.

In mei 2020 verdiende 4% van de ondernemers een ondernemersloon onder bijstandsniveau (minder dan € 1000,-). In december is dat meer dan verzesvoudigd tot 26%. Ook het aantal ondernemers dat nu rond of minder dan het minimumloon verdient (1670 euro), is verdubbeld: van 11% in mei naar 22% in december. Daarmee is de groep ondernemers die er qua inkomen slecht voorstaan gegroeid naar 48%. Velen van hen geven aan het niet te redden bij een verlenging van de lockdown. ONL en NLPO voorspellen een sterke toestroom op inkomenssteun vanuit de overheid zoals bijvoorbeeld de BBZ (de gemeentelijke bijstandsverlening voor ondernemers) bij onvoldoende inkomenssteun voor ondernemers zelf.

Vooral kapitaalkrachtige bedrijven verzilveren kansen

Het zijn vooral bedrijven die niet zijn geraakt in hun omzet – waarbij het ondernemersloon op peil blijft – die de ontstane marktkansen verzilveren. Zij hebben een sterke voorkeur voor een internationale markt en kiezen vaker voor diversificatie als marktstrategie. In mei waren zij nog afwachtend en probeerden in het gat te springen van concurrenten die omvielen. Mogelijk heeft de beschikbaarheid van een vaccin hen in beweging gebracht.

Benieuwd naar het volledige onderzoek van ONL en NLPO? Lees hier verder!