Nieuws

Manifest Verkiezingen Provinciale Staten

“Niet oppotten maar investeren”

Download hier het Ondernemersmanifest.

Ruimbaan voor ondernemers. Op naar een sterke regionale economie. Dat moet de inzet zijn van alle leden van de provinciale staten, gedeputeerden, politieke partijen en bestuurders in de aanloop naar komende verkiezingen. Het lijkt er nu op alsof 18 maart een graadmeter wordt voor het huidige kabinetsbeleid. Dit doet zowel de kandidaten voor de Provinciale Staten als de rol van de provincies tekort.

Na de verkiezingen ligt er een kans om echt iets te doen voor ondernemers. Ga het groeidebat aan. Spreek met ondernemers en kennisinstellingen. Gebruik de kennis en economische kracht van ondernemers. Met onderstaande zeven punten wordt het debat teruggebracht naar provinciale thema’s. Daar gaat het immers om deze twee weken.

Het moment om te investeren is nu – Niet oppotten maar uitgeven
De provincies hebben enorme reserves opgebouwd. Vooral door de verkoop van de energiebedrijven. Het moment om te investeren is nu. Niet oppotten maar uitgeven. Er zijn projecten, ideeën en kansen genoeg. De regionale infrastructuur is verre van af. De economie krijgt door deze investeringen een forse impuls. Zoek de aansluiting bij het nieuwe investeringsplan van de Europese Unie: combineer Europees geld met regionale reserves.

Lagere lasten
Jaarlijks innen de provincies via de opcenten 1,5 miljard euro belasting. Betaald door automobilisten, maar de provincie beslist volledig ongebonden waar dit geld naar toe gaat. Ondernemers willen dat er gekozen wordt: of deze opcenten worden daadwerkelijk besteed aan infrastructuur, of deze vorm van belastingen wordt afgeschaft. Het huidige systeem is onlogisch en oneerlijk.

Ontsluit internationale kansen voor ondernemers
Richt als provincie een spreekuur in voor ondernemers met groei- of exportambities. De provincie heeft de kennis over regelgeving in huis. De provincie kan ondernemers in contact brengen met exportdesks over de grens. Ondernemers hebben de kennis van hun vak en hun product. Hier is door samenwerking veel te winnen. Ook de kansen voor ondernemers in de Europese interne markt moeten worden ontsloten. De provincie heeft een sterk netwerk binnen de Europese instellingen. Stel dit open voor lokale bedrijven. Help hen op weg! Zo draagt de provincie actief bij aan de internationale kansen van ondernemers en daarmee aan de economie in de regio.

Neem de regie
Ondernemers hebben een aanspreekpunt nodig en willen weten wie bij een project de kar trekt. Ondernemers met een innovatief project kunnen niet zelfstandig de bestuurders van meerdere gemeenten bij elkaar zetten om door te pakken. Sta als provincie open om regionale projecten te ondersteunen en breng partijen bij elkaar. Pak waar nodig de regie en zorg dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Een nieuw voetbalstadion of een outletcenter buiten een stad stimuleert bedrijvigheid. Deze projecten brengen echter ook nadelen mee voor ondernemers in de binnensteden. De provincie moet dit in samenwerking met de gemeente coördineren.

Een toekomstgerichte provincie
Langer zelfstandig wonen, urbanisatie en demografische ontwikkelingen zijn grote trends. Op middellange termijn moet er een oplossing liggen. Ondernemerschap is de sleutel tot maatschappelijke uitdagingen. Zoek de samenwerking. Ondernemers denken graag mee! Samen kunnen we anticiperen op maatschappelijke veranderingen. Het is belangrijk dat er een stip op de horizon staat. Een toekomstvisie. Ondernemers kunnen hierop inspelen en hun business model hierop aanpassen.

Sla de brug met ondernemerschap
Ondernemers willen meedenken over de toekomst van de regionale economie. Hun bedrijven scheppen de banen en brengen innovaties naar de markt. Sla als provincie de brug met ondernemers. Stel samen een economische agenda op. Ondernemers gaan vervolgens aan de slag om de economische agenda tot een succes te maken.Foto’s uitreiking Manifest Provinciale
Staten:
2015 03 11-Alexander Pechtold, Hans Biesheuvel - Overhandiging Manifest Provinciale Staten

Alexander Pechtold, Fractievoorzitter en partijleider van D66, neemt uit handen van Hans Biesheuvel het eerste exemplaar van het Ondernemersmanifest Verkiezingen Provinciale Staten in ontvangst.

Bij het in ontvangst nemen sprak de heer Pechtold de volgende woorden: Ik roep jullie ondernemers op, kom met de ideeën. De economie verandert en er zijn nieuwe spelers. Hoe gaan we hier mee om? Er zijn veel kansen om samen te werken.” Richting Hans Biesheuvel merkte hij op:  “De sfeer van verfrissing die ONL uitstraalt moeten jullie vasthouden!”.