NieuwsOpenbare bijeenkomsten

ONL Brexit tour – Bijeenkomst Den Haag

Op 11 oktober de bijeenkomst van de ONL Brexit tour in Den Haag plaatgevonden. In samenwerking met het WTC Den Haag is dit goed bezochte onderdeel van de tour een groot succes te noemen.

Met sprekers als Pieter-Bas Kroes van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Roland van Marlen als WTC associate adviseur en Noël Egberts van Trade Facilitation was het een leerzame middag. Er was tevens een groep studenten aanwezig van de EuroCollege Hogeschool: International Business School in Rotterdam.

De achterliggende gedachte van de bijeenkomst was om ook ondernemend Den Haag (en omstreken) te informeren over gevolgen van de Brexit voor hen. Daarbij kwamen velerlei praktische overwegingen aan bod, zoals het aanvragen van een EORI nummer en rekening houden met andere import- en exporttarieven.

Al zijn er momenteel nog verschillende scenario’s denkbaar, toch loont het voor ondernemers om alvast rekening te houden met de gevolgen voor de bedrijfsvoering in geval van elk van de scenario’s. Er werd de deelnemers dan ook op het hart gedrukt om bijvoorbeeld een Brexit-team op te zetten om er zo voor te zorgen dat men niet voor verassingen komt te staan!

Dewanand Mahadew sprak namens de DCIB over de kansen die de Brexit juist biedt voor de Nederlandse economie. Waar Nederlandse handel overwegend gericht is op Europa, beschikt het Verenigd Koninkrijk over betere handelsrelaties ook juist búiten de EU. Door slim in te zetten kunnen ondernemers zo juist kansen voor betere handelsrelaties creëren en benutten.