BrexitNieuwsONL evenementenOpenbare bijeenkomsten

ONL Brexit tour – Nieuwsupdate

ONL Brexit tour – Nieuwsupdate

In juni 2018 bleek uit onderzoek dat Nederlandse ondernemers nog amper bezig waren met het voorbereiden op de Brexit. De Brexit vindt plaats op 29 maart 2019 en dat betekent dat circa 35.000 Nederlandse ondernemers te maken krijgen met exportdocumenten en douanezaken wanneer zij exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Naar aanleiding hiervan heeft ONL het initiatief genomen om een Brexit tour door Nederland te organiseren. Het veld in en op werkvloerniveau het gesprek aangaan, was daarbij het motto. Voor dit project heeft ONL samengewerkt met o.a. DCIB, de WTC’s in Nederland, WTC Associates, RVO, de Douane en Trade Facilitation.

ONL bestuurder Willy Swinkels spreekt namens ONL tijdens de bijeenkomst in Eindhoven

Het doel was tweeledig:

 • In gesprek met ondernemers antwoorden vinden voor vragen over de Brexit
 • Focus op de kansen die de Brexit met zich meebrengt

De volgende bijeenkomsten zijn door ONL georganiseerd in nauwe samenwerking met de WTC’s:

 • WTC Twente – 12 juli
 • WTC Leeuwarden – 11 september
 • WTC Almere – 20 september
 • WTC Amsterdam – 21 september
 • WTC Eindhoven – 10 oktober
 • WTC Den Haag – 11 oktober

In totaal hebben meer dan 200 ondernemers actief meegedaan aan de bijeenkomsten. Het grootste deel bevindt zich in de categorie die voor het eerst te maken gaan krijgen met de douane. De presentaties zijn verzorgd door ONL voor Ondernemers, de Douane (later Trade Facilitation), RVO, WTC Trade Associates en DCIB. In Den Haag heeft de heer Peter-Bas Kroes van BUZA tevens een presentatie verzorgd. De ondernemers hebben tevens kennis gemaakt met de wijze waarop zij het wereldwijde netwerk van WTC’s kunnen gebruiken voor internationaal zakendoen.

Een blik in de zaal in Den Haag

De Nederlandse handel is voor 75% binnen de EU en circa 25% buiten de EU, waarbij de VS de belangrijkste handelsbestemming is buiten de EU. Het Verenigd Koninkrijk doet voor circa 45% zaken in de EU en 55% buiten de EU. De economie van het VK is dus in grotere mate internationaal geörienteerd dan de Nederlandse economie. Ondernemers uit het VK hebben toegang tot markten die door Nederlandse ondernemers niet bediend worden of als moeilijk toegankelijk worden ervaren, zoals het Midden Oosten, India, China, Australië en andere Commonwealth landen.

Ondernemers moeten rekening moeten houden met de volgende opties per 29 maart 2019:

 • Verlengde transitieperiode: Import en export “as usual”, dus geen aangiftes, keuringen, heffingen en controles;
 • Geen akkoord, het VK staat gelijk aan een “derde” handelsland en er komen dus grenzen met import- en exportformaliteiten, veiligheidscontroles en controles op dieren en voeding. In de praktijk betekent dit bureaucratie en (zeker in het begin) vertragingen aan de grens;
 • Een handelsakkoord tussen de EU en het VK: de omvang is nog niet bekend, maar over het algemeen kan worden gesteld dat handelsakkoorden minder handelsvrijheid bieden dan het lidmaatschap van een douane-unie. Zo kunnen bijvoorbeeld extra controles plaatsvinden en importheffingen worden opgelegd wanneer de goederen niet voldoen aan de overeengekomen oorsprongsregels

De volgende ideeën zijn voortgekomen uit de brainstormsessies met de ondernemers:

 • Voor ondernemers die al zakendoen met “derde landen” verandert er niet veel. Het VK komt er als landnummer “n” bij in hun reeds bestaande systeem;
 • De Brexit zal primair impact hebben op de import/export van producten. Voor diensten zal de impact (zeker in het begin) minimaal zijn;
 • Doe de Brexit scan voor een eerste analyse van de gevolgen voor uw organisatie (met uw specifieke producten en supply chain);
 • Maak gebruik van de Brexit voucher (kan via info@dcibnet.nl) voor specifieke vragen en/of het onderzoeken van alternatieve markten voor uw producten;
 • Aanvragen van een EORI nummer. Dit kunt u zelf aanvragen of u kunt hiertoe een partner inschakelen. Er zijn diverse bureaus die ondernemers op dit punt geheel kunnen ontzorgen;
 • Herziening van Incoterms-afspraken met daarbij meer focus op elkaars verantwoordelijkheden bij import en export;
 • Herziening van de supply chain o.a. strategische voorraden en aankoop van grondstoffen (product origin);
 • Transacties valuta afspraken: Het is te verwachten dat de pond in waarde gaat dalen na Brexit. Maak dus bij voorkeur afspraken in euro’s of spreek een vaste wisselkoers af.

Voorzitter van ONL Hans Biesheuvel overhandigt het MKB Toekomstplan aan de WTC-directrice van Almere

De Brexit biedt globaal de volgende kansen voor Nederlandse ondernemers:

 • Vergroten van het eigen exportaandeel (eventueel ten faveure van de export door Duitsers, Fransen en Belgen). Wij hebben als Nederland de meest gunstige handelsbalans met het VK;
 • Uitdiepen van de goede zakelijke verstandshouding met ondernemers uit het VK. De samenwerking tussen Nederlandse en VK-ondernemers verloopt over het algemeen heel goed. Wij begrijpen elkaar goed en functioneren gemakkelijk in elkaars verlengde. Veel van de Nederlandse export naar het VK wordt verwerkt in eindproducten voor export;
 • Gebruik maken van elkaars strategische posities: Nederland als gateway voor het VK naar Europa en het VK als gateway voor Nederlandse producten naar het wereldwijde verkoopnetwerk van Britse ondernemers;
 • Britten zijn betrouwbare zakenpartners, met Brexit zijn ze voor ons niet plotseling onbekend en onbetrouwbaar geworden.

Door een aantal ondernemers is het idee geopperd om een “aansluitingsmissie” naar het VK te organiseren. Het idee is om met 10 – 15 ondernemers uit Nederland naar het VK te gaan voor een roundtable discussie met hun zakenpartners in het VK. Tijdens de roundtable kunnen de (real life) supply chains worden besproken om oplossingen te ontwikkelen voor smooth transition. Uit de roundtables komen vervolgens 10 – 15 (unieke) creatieve oplossingen voort, die als model kunnen dienen voor andere ondernemers.