CoronaCoronaPodcast

ONL corona podcast – Hans Biesheuvel beantwoordt vragen

Voor ondernemers – door ondernemers.
Door het coronavirus is het onrustig in Nederland. Veel ondernemers zitten met vragen. In deze podcasts beantwoordt Hans Biesheuvel samen met experts jullie ondernemersvragen over de crisis.

Q&A maandag 25 mei 2020
In de podcast van vandaag licht Hans Biesheuvel de details van het nieuwe steunpakket voor ondernemers toe. Welke maatregelen zijn verlengd, welke zijn gewijzigd en waar moet je als ondernemer op letten? Hoe steken de regelingen nu precies in elkaar? Welke vragen verwachten we aanstaande donderdag tijdens het kamerdebat over het nieuwe steunpakket? En kunnen we in de actuele economische ontwikkelingen toch een investeringsagenda opstellen, in plaats van alleen maar over bezuinigingen na te denken? ONL nodigt ondernemers van harte uit om hier input en ideeën voor te leveren!

Q&A vrijdag 15 mei 2020
Vandaag de laatste van de dagelijkse ONL corona podcasten. We gaan wel door met podcasts maar vanaf volgende week in een andere vorm. Hans Biesheuvel blikt in deze podcast terug op de afgelopen maanden en de enorme impact van het coronavirus op de Nederlandse samenleving en economie. Hoe de toekomst eruitziet, is op dit moment niet te voorspellen. Hans schetst in deze podcast een aantal onderwerpen die in zijn ogen ontzettend belangrijk zijn voor Nederland in de komende periode.

Q&A maandag 11 mei 2020
Een nieuw steunpakket is in aantocht. Hans Biesheuvel licht in deze podcast toe waarom ONL pleit voor verlenging van de NOW-regeling en voor meer maatwerk. Wat is er nodig om de komende recessie door te komen en de economie aan de praat te houden? En welke aanpassingen zijn er nodig in de nieuwe faillissementswet om ondernemers te beschermen?

Q&A donderdag 7 mei 2020
ONL is positief over de persconferentie van 6 mei waarin de overheid de eerste versoepelingsmaatregelen aankondigde. Dit is een eerste stap in de goede richting. Met name de steunmaatregelen die aangekondigd zijn voor bedrijven in sectoren waar versoepeling nog niet mogelijk is, hebben nu de aandacht van ONL. Hans Biesheuvel licht in deze podcast toe hoe ONL zich de komende periode hard maakt voor verlenging en verbetering van de steunmaatregelen, zodat ook sectoren die nu in een lastig parket zitten toekomstperspectief kunnen behouden.

Q&A dinsdag 5 mei 2020
Hoe werken transacties in tijden van coronacrisis? Werken notarissen met speciale protocollen? Waar moeten ondernemers op letten? In deze podcast stellen we deze en andere vragen aan Nick van Buitenen, bestuursvoorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Q&A vrijdag 1 mei 2020
De vraag om loonoffers doet veel stof opwaaien in ondernemend Nederland. Eenzijdig de loonafspraken oprekken, is niet bevorderlijk voor de solidariteit in Nederland. Hans Biesheuvel roept werkgevers op om met medewerkers, de personeelsvereniging, de ondernemingsraad transparant in gesprek te gaan.

Q&A donderdag 30 april 2020
ONL heeft samen met andere zelfstandigenorganisaties aan de bel getrokken bij het kabinet over ondersteuning van ondernemers die in het Nederlandse grensgebied werken. Veel van deze ondernemers vallen tussen wal en schip wat betreft de tozo-regeling. Deze regeling voorziet in inkomensondersteuning tot het sociaal minimum en daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Er zijn in Nederland al driehonderdduizend aanvragen voor inkomensondersteuning ingediend, maar ook de lening kan interessant zijn voor ondernemers. Hans Biesheuvel licht de mogelijkheden van deze lening in deze podcast toe.

Q&A woensdag 29 april 2020
Vandaag maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de financiële ondersteuning voor ondernemers aangevuld wordt en de voorwaarden vereenvoudigd. Hans Biesheuvel licht toe hoe dit besluit tienduizenden extra ondernemers de crisis door kan helpen.

Q&A dinsdag 28 april 2020
Hans Biesheuvel kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen week. Na een teleurstellende persconferentie heeft ONL een tienstappenplan aan het kabinet aangeboden. In een motie is behandeling van dit stappenplan breed gesteund door de Tweede Kamer. Ook heeft het ministerie van EZK samen met ONL een nieuw fiscaal plan gepresenteerd en de regelingen voor ondernemers uitgebreid. ONL heeft heel veel positieve reacties op het fiscale plan ontvangen, we zijn trots dat we in een aantal onderhandelingsrondes met EZK en staatssecretaris Vijlbrief en EZK tot deze resultaten zijn gekomen.

De komende week richt ONL zich op het kickstart-plan. Het team van ONL gaat in gesprek met veel ondernemers, economen, wetenschappers en kamerleden over ideeën om de economie weer op te starten. Dit plan krijgt de komende periode vorm.

Q&A vrijdag 24 april 2020
Goed nieuws voor het weekend! ONL heeft in de afgelopen weken een voorstel voor een nieuw fiscaal maatregelenpakket voor het bedrijfsleven opgesteld en hierover onderhandeld met politiek Den Haag. Een aantal punten uit dit voorstel is vandaag bekrachtigd en door het ministerie van Financiën gecommuniceerd. Alle informatie over de nieuwe maatregelen lees je hier. Hans Biesheuvel vertelt in deze podcast over de nieuwe maatregelen. ‘Dit is een mooie steun in de rug voor ondernemers. Het team van ONL doet er alles aan om ondernemend Nederland te ondersteunen in deze crisis, en daar gaan we gewoon mee door. Hopelijk zijn deze nieuwe maatregelen een klein lichtpuntje in deze lastige tijd.’

Q&A donderdag 23 april 2020
Hans Biesheuvel vertelt over het actieplan van ONL. Na de persconferentie van premier Rutte zat de ONL-organisatie even stuk. De lockdown maatregelen zijn verlengd tot 20 mei, zonder enig perspectief voor ondernemend Nederland. Maar het team van ONL is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft meteen een actieplan opgesteld. We weten dat bedrijven het langer moeten volhouden en hebben tien punten geformuleerd en voorgelegd aan het kabinet. Het kabinet heeft dit plan vandaag besproken. Hans licht het actieplan toe in deze podcast.

Q&A dinsdag 21 april 2020
Ilse Matser is lector Familiebedrijven aan hogeschool Windesheim in Zwolle. Het weerstandsvermogen in familiebedrijven is meestal hoog, net als drive en vertrouwen. Dit kan een voordeel zijn in een crisis zoals deze. Volgens Ilse is het belangrijk dat iedereen zijn eigen rol pakt bij het weer opstarten van de economie. Ook pleit zij voor focus op de rol en functie van digitalisering. Samen met Hans Biesheuvel praat Ilse over de gevolgen van de huidige crisissituatie voor familiebedrijven.

Q&A vrijdag 17 april 2020
Hans Biesheuvel blikt terug op de afgelopen week. Het IMF verwacht 7,5% economische krimp, dat is een erg verontrustend bericht. De overheidsmaatregelen voor ondernemers komen langzaam maar zeker tot uitvoering. En we zijn nu in de fase gekomen dat we voorzichtig met z’n allen gaan nadenken over hoe we de economie weer kunnen opstarten. ONL heeft veel vragen ontvangen over ondernemen in onzekerheid, over financiering en over de anderhalvemetereconomie. Hans adresseert ze in deze podcast.

Q&A donderdag 16 april 2020
Robert De Boeck is oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Participaties. Antea verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in Nederland, met name jongere bedrijven met een groeipotentieel en een track record van enkele jaren. In de portefeuille van dertien ondernemingen gaan de activiteiten van sommige ondernemingen goed door tijdens de coronacrisis, maar andere bedrijven staan plotseling stil. Om deze ingrijpende crisis te overwinnen, is er volgens Robert maar één mogelijkheid: ‘Overheid, banken, investeerders, DGA’s – we zullen het samen moeten doen.’ Hans Biesheuvel en Robert De Boeck praten in deze podcast kritisch over de huidige financiële mogelijkheden en uitdagingen in het Nederlandse ondernemersklimaat.

Q&A vrijdag 10 april 2020
Geo van der Wilk is commercieel directeur bij werkbemiddelingsbedrijf Head First Group. Head First is een intermediair en bemiddelt in flexibele inzet van hoogopgeleide professionals en zzp’ers. Veel zelfstandig ondernemers vallen ondanks de overheidsmaatregelen buiten de boot. Maatwerk is van belang om zoveel mogelijk mensen door deze recessie te helpen. Head First heeft een whitepaper gepubliceerd over het overbruggen van de coronacrisis. Hans Biesheuvel en Geo van der Wilk bespreken in deze podcast de mogelijkheden en het belang van tijdelijke inhuur in deze bijzondere periode.

Q&A donderdag 9 april 2020
Hans Biesheuvel beantwoordt samen met Gerald Baal van Transfer LBC vragen over internationale bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis. Transfer LBC is een adviesbureau dat ondersteuning biedt aan zowel het mkb als aan multinationals gericht op export en internationalisering. Hoe organiseer je een digitale internationale handelsmissie? Hoe blijf je goed in contact met internationale zakenpartners?

Q&A woensdag 8 april 2020
Goed nieuws! Het kabinet heeft geluisterd naar de signalen van ONL en heeft de TOGS-regeling fors uitgebreid. Vanaf 15 april kunnen ondernemers die nu wel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, een aanvraag doen bij de RVO. Ook de BMKB-regeling wordt breder én gunstiger voor ondernemers. Net als de GO-regeling voor grotere bedrijven. Hans Biesheuvel praat je in deze podcast bij over alle ontwikkelingen in het pakket van overheidssteun én over een belangrijk aandachtspunt voor ONL de komende periode: liquiditeit en financiering.

Q&A dinsdag 7 april 2020

Jasper Rynders vertelt in deze podcast hoe Adecco ondernemers extra wil ondersteunen tijdens de coronacrisis. Adecco stelt gratis een online planningstool beschikbaar tot het einde van het jaar. Het doel van de tool is om personeelsplanning inzichtelijk te maken in deze lastige tijd: Wie is beschikbaar? Wanneer? Waar? En voor welke taken? Jasper vertelt er alles over in deze podcast. Meer informatie over dit initiatief is ook te vinden op www.samensterktijdenscorona.nl.

Q&A maandag 6 april 2020
Het is druk bij de UWV-loketten, de verwachting is dat meer dan 100.000 bedrijven zich melden om gebruik te maken van de NOW-regeling. Seizoensbedrijven zoals hoveniers, ijssalons, recreatie en startups lijken tussen wal en schip te vallen. ONL heeft een notitie bij minister Koolmees ingediend en pleit voor maatwerk voor dit soort bedrijven. In deze podcast praat Hans Biesheuvel je bij over de actuele situatie rondom de NOW-regeling.

Q&A zaterdag 4 april 2020
Hans Biesheuvel bespreekt de highlights van afgelopen week. ONL heeft een aantal knelpunten in de NOW-regeling aangekaart bij minister Koolmees: er is weinig rekening gehouden met seizoenspatronen, start-ups komen er niet goed vanaf en de uitbetaling van vakantiegeld in mei. Ook heeft ONL afgelopen week een lange lijst met ontbrekende SBI-codes bij staatssecretaris Keijzer ingediend. En tenslotte is door ONL een brief aan staatssecretaris Vijlbrief gestuurd om te pleiten voor meer ruimte in de werkkostenregeling.

Q&A vrijdag 3 april 2020
Hans Biesheuvel praat in deze podcast met Arko van Brakel over de eenzijdige maatregelen die grote bedrijven nemen en de toekomst van het ondernemerschap na de coronacrisis. Bij het ONL meldpunt voor ondernemers die de dupe zijn van eenzijdige maatregelen, komen de eerste reacties binnen. Biesheuvel belt de grote bedrijven vervolgens om hen aan te zetten tot samenwerking. Van Brakel sluit zich aan bij deze actie. De coronacrisis overkomt ons allemaal, het is alleen op te lossen door samen te werken. Als je eenzijdige maatregelen neemt vergroot je juist het probleem. Ook ná de crisis moeten ondernemers samenwerken aan de creatie van een nieuwe economie. ‘Gebruik nu de maatregelen om de crisis door te komen, zodat je later de kansen kan benutten. Ondernemerschap gaat de komende tijd een grote rol spelen!’

Q&A donderdag 2 april 2020
Er doemt een liquiditeitsspook op boven Nederland! Samen met Lex van Teeffelen, lector Financieel Economische Innovatie van Hogeschool Utrecht, praat ONL-voorzitter Hans Biesheuvel in deze podcast over liquiditeitssteun aan bedrijven en capaciteitsproblemen bij banken.

Veel bedrijven hebben nu minder omzet. Maar de kosten van bv. verzekeringen, huur en personeel lopen door. Natuurlijk kun je gebruik maken van de economische maatregelen, maar veel ondernemers zien hun bankrekening snel leeglopen. Van Teeffelen slaat de spijker op z’n kop: ‘Stel de helft van je omzet valt weg, dan heb je al een groot probleem. Marges in het mkb zijn vaak 12 à 13 procent. Dan kun je dus een aantal betalingen niet doen.’

Het grote probleem is dus liquiditeit. Het is nu belangrijk dat we ons realiseren dat wij samen door de crisis moeten komen, benadrukt Biesheuvel. Hij ziet dit op veel plekken goed gaan: ‘Ik heb regelmatig verhuurders van bedrijfsruimtes aan de lijn die ondernemers tegemoet komen. Helaas zie je ook dat veel grote bedrijven de betalingstermijnen verlengen.’

Daarnaast vinden beide heren dat de infrastructuur voor de liquiditeit opgeschaald moet worden. Van Teeffelen: ‘Er is een groot capaciteitsprobleem bij banken.’ De coronacrisis is volgens hem een buitengewone situatie waar maatwerk nodig is. Dat betekent dat banken, net als de zorg, een oproep moeten doen om personeel terug te halen. ‘Ik denk dat als banken een oproep doen aan de mensen waar ze de afgelopen jaren afscheid van hebben genomen, dat binnen de kortste keren 5.000 tot 10.000 bankiers klaarstaan om klanten te helpen. En dat is gewoon mogelijk! In slechte economische tijden hebben ze binnen de kortste tijd de afdeling Bijzonder Beheer met goede werknemers gevuld.’

Q&A woensdag 1 april 2020
In deze podcast praat Hans Biesheuvel je bij over twee onderwerpen:

 • De ONL Ondernemers app is vernieuwd. In de gratis app vinden ondernemers nu alle actuele relevante informatie rondom de coronaproblematiek. Ook kunnen ondernemers hun specifieke vragen via de app bij de ONL helpdesk kwijt. En ondernemers kunnen via de app hun stem laten horen, deze input neemt ONL mee naar de politieke beleidsmakers in Den Haag. Download de app en laat je stem horen!
 • Nogmaals: het belang van solidariteit. ‘Het is onacceptabel dat grote bedrijven, zoals de HEMA en de Bijenkorf, zonder te overleggen met toeleveranciers eenzijdig de betalingstermijnen opschorten. Het is een lastige tijd voor iedereen, ook voor grote bedrijven. Juist in deze moeilijke tijd moet je solidair zijn. Wat wij nu zien is dat vooral grote retailers eenzijdig maatregelen nemen. Er wordt zonder overleg even medegedeeld dat ze de betalingstermijnen opschorten. Dat past niet in deze tijd. Ga met elkaar in gesprek en zoek een oplossing.’ In de podcast hoor je hoe je rechtstreeks contact met Hans Biesheuvel kunt opnemen als jij ook tegen deze maatregelen oploopt.

 

Q&A dinsdag 31 maart 2020
Hans Biesheuvel beantwoordt vragen over de NOW- en de TOGS-regeling.

 • Minister Koolmees van Economische Zaken en Werkgelegenheid heeft vanmiddag een persconferentie gegeven over de noodmaatregel voor werktijdverkorting die werkgevers kunnen aanvragen voor hun personeel. Deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt op maandag 6 april opengesteld en geldt met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020. Heb je als werkgever meer dan 20% omzetverlies? Dan kom je voor deze loonkostencompensatie in aanmerking.
 • ONL heeft veel reacties en brandbrieven ontvangen van ondernemers over de TOGS-regeling. Naar verwachting maakt het ministerie van EZK aan het einde van de dag een aangepaste lijst van SBI-codes bekend.

Q&A maandag 30 maart 2020
Hans Biesheuvel geeft een update over verschillende noodmaatregelen van de overheid:

 • TOGS: ONL heeft veel vragen over de TOGS-regeling ontvangen en heeft zich hard gemaakt voor verruiming van de regeling. Dat is inmiddels gebeurd, ook non-food bedrijven kunnen nu aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Het is ontzettend druk bij dit loket, daarom roept de RVO op om waar mogelijk je aanvraag even uit te stellen. Het aanvraagloket is de komende maanden open en de aanvraag kan met terugwerkende kracht ingediend worden.
 • Tozo: Vanaf vanochtend zijn de digitale Tozo-loketten bij de gemeenten geopend, waar zelfstandig ondernemers en zzp’ers terecht kunnen voor inkomensondersteuning en/of een tijdelijke lening. Ook voor deze regeling geldt dat de aanvraag de komende maanden met terugwerkende kracht ingediend kan worden voor de periode vanaf 1 maart 2020. Later indienen heeft geen gevolgen voor de behandeling van de aanvraag. Dus als je het kunt veroorloven om je aanvraag later in te dienen, helpt dat om piekbelasting bij de loketten te voorkomen.
 • NOW / arbeidstijdverkorting: De NOW-regeling is op dit moment nog niet geopend, maar daar komt de komende week verandering in. Wil je aanspraak maken op de NOW, zorg dan dan je in ieder geval twee dingen alvast goed inzichtelijk hebt: je omzetverlies en je loonsom. Zodra de regeling opengesteld wordt, melden we dat op onze website.

Q&A zaterdag 28 maart 2020
Hans Biesheuvel en Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering beantwoorden vragen over financieringsmogelijkheden voor ondernemers.

Hans Biesheuvel: ‘Ondernemers in veel sectoren komen door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen. ONL en Stichting MKB Financiering hebben een whitepaper opgesteld met 12 tips aan ondernemers om problemen te beperken en om op korte termijn aan extra liquiditeit te komen.’ Download de whitepaper

Ronald Kleverlaan: ‘Ondernemers kunnen bij hun bank of financier aankloppen als zij krediet nodig hebben. De kans bestaat echter dat er nu wachtlijsten gaan ontstaan. Voor ondernemers kan het lonen om een andere financier in de arm te nemen. Maar hoe weet je dat je met een betrouwbare partij te maken hebt? Stichting MKB Financiering borgt de kwaliteit met de Gedragscode MKB Financiering. Op onze website vind je een lijst van kredietverstrekkers die voldoen aan de hoogste eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers.’ Bekijk hier de lijst

Q&A vrijdag 27 maart 2020
In alle hectiek van de coronacrisis is duidelijke communicatie van groot belang. Hoe communiceer je juist nu zorgvuldig, rustig en helder met medewerkers, leveranciers, afnemers, klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders over de ontwikkelingen in jouw bedrijf? Hans Biesheuvel geeft tips in deze podcast. Wil je de tips nog eens teruglezen? Dat kan hier.

Q&A donderdag 26 maart 2020
Door het coronavirus dreigen de komende periode veel faillissementen in Nederland. Daarom is het wetsvoorstel rondom faillissementen met de naam homologatie onderhands akkoord (WHOA) dat nu in de Tweede Kamer ligt, plotseling zeer urgent. Een aantal kamerleden wil pas op de plaats maken in dit wetstraject, om ervoor te zorgen dat de WHOA aantrekkelijker wordt voor het midden- en kleinbedrijf. Zij willen dat kleine schuldeisers een sterkere positie krijgen bij faillissementsafhandelingen, zodat opbrengsten niet alleen naar banken, de Belastingdienst en multinationals gaan. Hans Biesheuvel en kamerlid Stieneke van der Graaf geven in deze podcast tekst en uitleg over deze kwestie.

Meer weten? Lees ook het opiniestuk van Hans Biesheuvel over de WHOA in het AD van 25 maart 2020.

Q&A woensdag 25 maart 2020
Onderwerpen in deze podcast:

 • Het wetsvoorstel over faillissementen (WHOA): ONL maakt zich hard voor een sterkere positie van ondernemers bij faillissementsafhandelingen, zodat niet alleen banken en de Belastingdienst openstaande vorderingen betaald krijgen, maar ook de kleine ondernemer meedeelt in de opbrengst en een bedrag terugkrijgt.
 • Een oproep aan banken om de komende periode naast ondernemers te gaan staan in plaats van er tegenover. Daarvoor is tijd, aandacht en maatwerk van de banken nodig.
 • De huidige stand van zaken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO).

Q&A dinsdag 24 maart 2020
In deze podcast beantwoorden Hans Biesheuvel van ONL en Elwin Groenevelt van Qredits Microfinanciering Nederland financiële vragen van ondernemers, over het aanvragen van kredieten.

Q&A maandag 23 maart 2020
In deze podcast beantwoordt Hans Biesheuvel vragen over solidariteit met ondernemers. Zijn oproep aan grote concerns en verhuurders: neem niet eenzijdig maatregelen maar ga met ondernemers in gesprek en zoek samen naar oplossingen om deze lastige periode het hoofd kunnen bieden.

Q&A zaterdag 21 maart 2020
In deze podcast beantwoordt Hans Biesheuvel vragen over hulpfinanciering voor ondernemers. Kom ik in aanmerking voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)? Welke voorwaarden zijn aan deze regeling verbonden? En hoe vraag ik een krediet aan?

Q&A vrijdag 20 maart 2020
Onderwerpen in deze podcast:

 • Hoe zit het precies met het uitstel van belasting voor ondernemers?
 • Wanneer kan ik arbeidstijdverkorting voor mijn medewerkers aanvragen?
 • Een medewerker was op vakantie in een gebied met veel coronabesmettingen. Kan ik die medewerker toegang tot het werk weigeren?