Persberichten

ONL en AVV sluiten Sociaal Akkoord – Persbericht

ONL en AVV sluiten Sociaal Akkoord

Persbericht ONL voor Ondernemers 18 juli 2017

De arbeidsmarkt moet en kan anders, dat zeggen Ondernemersorganisatie ONL en vakbond AVV, die samen een Sociaal Akkoord sloten. Hiermee doen de organisaties aanbevelingen aan het te formeren kabinet. Concrete voorstellen zoals het vervangen van de transitievergoeding voor een degressieve ontslagvergoeding en de mogelijkheid om langere contracten voor bepaalde tijd aan te gaan, zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Kleine werkgevers krijgen meer zekerheid dat arbeidscontracten eenvoudiger beëindigd kunnen worden, dit door een apart ontslagstelsel met een verlichte dossieropbouw en meer ruimte voor rechters om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Door de loondoorbetaling bij ziekte, het ontslagrecht en de misstanden bij flexwerkers aan te pakken komt er meer zekerheid en wendbaarheid op de arbeidsmarkt.

“We hebben het werkgeverschap weer aantrekkelijker gemaakt door afspraken te maken over ontslag en loon doorbetalen bij ziekte en tegelijkertijd werken we mee aan het verbeteren van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt,” aldus Hans Biesheuvel.

Dinsdag 18 juli overhandigden Hans Biesheuvel en Mei Li Vos namens ONL en AVV het Sociaal Akkoord aan informateur Zalm en alle onderhandelende politici in het Johan de Witthuis. Het document werd met belangstelling en interesse verwelkomd, ook omdat de toekomst van de arbeidsmarkt momenteel op de formatietafel ligt. Naast de voorstellen om de arbeidsmarkt te moderniseren, bevat het Akkoord een voorzet aan het nieuwe kabinet om een breed draagvlak in Nederland te zoeken als het gaat om de toekomst van de arbeidsmarkt.

Beide partijen zetten vol in op duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, het is noodzakelijk om dat op korte termijn te regelen. In arbeidscontracten komen scholingsafspraken, waar werkgevers de werknemers aan kunnen houden. Middels een scholingsfonds, met individuele aanspraken, krijgen werkenden de ruimte om zich permanent bij te scholen.

Het Sociaal Akkoord bevat verder afspraken over ontslagvergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, premiedifferentiatie voor goed werkgeverschap, verruiming van de ketenbepaling, beperking van de afkoelperiode, verruiming van de ontslaggronden, gelijke opzegtermijnen, re-integratie van zieke medewerkers, algemeen verbindend verklaren van cao’s en uitgangspunten voor pensioenen.