ONL heeft als ondernemersorganisatie de invloed die nodig is voor verandering, we hebben al veel bereikt. Met een duidelijke agenda waar de politiek niet omheen kan. En ook de Nederlandse media kennen ONL als actieve organisatie met een duidelijke mening. De peilingen van het ONL ondernemerspanel worden regelmatig gebruikt om (politiek) nieuws over ondernemersthema’s te duiden en Hans Biesheuvel en Mirjam Bink zijn vaak te gast in nieuws- en opinieprogramma’s. Hieronder een greep uit recente media-optredens en -publicaties.

Deze brede invloed zou niet mogelijk zijn zonder de input van onze achterban, ondernemend Nederland. We nodigen je daarom van harte uit om óók met ons mee te doen. Want samen kunnen we meer invloed uitoefenen op de politiek en het ondernemersklimaat in Nederland.