Nieuws

ONL in overleg met minister: ‘Adriaansens ondersteunt ontwikkeling van sterk en duurzaam bedrijfslevenbeleid’

Een aantal weken geleden vond er een goed en inhoudelijk gesprek plaats tussen een afvaardiging vanuit het brede bedrijfsleven en minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het belangrijkste onderwerp van discussie was de inzet van het kabinet voor een herkenbaar bedrijfslevenbeleid, met een specifieke focus op het bevorderen van een vernieuwende en duurzame economie.

Tijdens het gesprek werd veel aandacht besteed aan de waarde van familiebedrijven en het behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daarnaast werd er gesproken over de uitdagingen die voortkomen uit de hoge regeldruk en de knelpunten bij het verduurzamen van de economie. Ook kwam de beschikbaarheid van technisch personeel ter sprake, evenals de waardering voor het bedrijfsleven in het algemeen.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was de wederkerigheid tussen de samenleving, de overheid en het bedrijfsleven. Er werd uitgebreid gediscussieerd over hoe deze drie partijen elkaar kunnen versterken en gezamenlijk kunnen bijdragen aan economische groei en duurzaamheid. De aanwezige ondernemers hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan deze discussie.

We kijken terug op een vruchtbaar overleg en zijn dankbaar voor de constructieve bijdragen van zowel de afvaardiging vanuit het bedrijfsleven als minister Adriaansens. Dit soort gesprekken vormen een belangrijk platform voor samenwerking en het ontwikkelen van beleid dat het bedrijfsleven ondersteunt en stimuleert. We blijven ons inzetten voor een sterk en duurzaam bedrijfslevenbeleid dat bijdraagt aan een welvarende toekomst voor Nederland.