ONL in de media

ONL natuurlijke bondgenoot Stichting KIEN

ONL natuurlijke bondgenoot Stichting KIEN
Dit artikel is gepubliceerd op de website van cobouw.nl

Eindhoven – E-installateurs moeten meer door elkaar en door andere ondernemers geïnspireerd raken. Die oproep deed initiatiefnemer Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers onlangs tijdens een bijeenkomst met Stichting Kien in Den Haag. “Samenwerking is noodzakelijk om steun te bieden aan ondernemers die aan hun lot worden overgelaten door overheid en banken. Haal de schotten tussen de branches weg.” Biesheuvel is vol lof over de projecten van Stichting Kien die net als ONL een bottom-up benadering als uitgangspunt hebben. “Verandering ontkiemt in de praktijk en kan niet van bovenaf worden opgelegd”, aldus Biesheuvel.

Ook directeur Adrie van Duijne riep de leden van Stichting Kien onlangs op eens te praten met een collega-ondernemer: “Kennisdeling leidt, met wie dan ook, altijd tot nieuwe ingevingen en ideeën en wellicht ook wel tot dat ene innovatie idee. Nieuwe kansen liggen voor het oprapen door de vraag naar duurzaamheid en energiebesparing.” Daarnaast ziet Van Duijne het MKB als innovatie versneller: “Binnen kleinere organisaties kunnen innovatieve ideeën gemakkelijker doorgevoerd worden omdat werknemers vaak vrijwel direct in contact staan met de directie. Deze ideeën hoeven geen tijdrovend traject af te leggen langs verschillende afdelingen, maar kunnen direct worden voorgelegd aan de directie.” Van Duijne ziet in ONL dan ook een natuurlijke bondgenoot bij het aanjagen van innovatie in de elektrotechniek.

“ONL is net als Kien een klankbord dat helpt perspectief te vinden voor nieuwe ambities die hun oorsprong vinden in de regio”, zegt bestuurslid Martijn Dekker van Stichting Kien. Dekker weet als directeur van Digit Elektrotechniek als geen ander dat e-installateurs vaak nog te veel in zichzelf gekeerd zijn. “We laten te weinig zien waar we zo hard aan werken. Naast de technische innovatie moet er meer aandacht komen voor sociale innovatie. Ondernemen in de installatietechniek is topsport. Door de crisis zien ondernemers de vraag teruglopen en vrezen werknemers voor hun baan. In de tussentijd gaan de ontwikkelingen in de branche pijlsnel door.”

Aanjagers van de economie
Stichting Kien werkt met haar leden samen om wijken te verduurzamen en bedrijventerreinen met innovaties nieuw leven in te blazen. “Bottum up organiseren is de visie van zowel ONL als Stichting Kien”, signaleert Biesheuvel. Hij ziet vooral kleine technische bedrijven als aanjagers van economie en werkgelegenheid. Als voorbeeld noemt hij Rose B.V. dat het concept ‘zorg op afstand met robots’ aan het uitwerken is. In dit door Stichting Kien gesteunde project vinden op dit moment pilots plaats om domotica en robotica te optimaliseren voor toepassing in verzorgingshuizen. Service Robot Rose kan alledaagse menselijke handelingen verrichten en wordt door een verzorger op afstand bestuurd. Ook het project Energiefabriek Apeldoorn heeft de steun van de ONL-oprichter. In februari ging een dertigtal TU/e studenten op het Zwitsalterrein in Apeldoorn aan de slag om het om te vormen naar een 0-energieomgeving. Voor de creatie van een 0-energieomgeving dient alle benodigde energie door de op het terrein gevestigde bedrijven op een duurzame wijze te worden opgewekt. Biesheuvel: “Het zijn dit soort praktische initiatieven die de Nederlandse ondernemersgeest een nieuwe impuls geven.”

ONL voor Ondernemers is in september 2013 opgericht door Hans Biesheuvel en wil de krachten van kleine en middelgrote ondernemers in Nederland bundelen. Biesheuvel was vanaf 2011 voorzitter van MKB-Nederland, maar kon zich niet vinden in de koers van deze ondernemersvereniging. ONL voor Ondernemers heeft net als Stichting Kien duurzame groei hoog in het vaandel staan. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring, onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de stichting innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Martijn Dekker: “Het is van groot belang gezamenlijk expertise, kennis en netwerk te versterken om het zelfvertrouwen van de E-installatiebranche te herstellen.”