Nieuws

ONL-nieuwjaarsreceptie met oud-ambassadeur Simon Smits drukbezocht

Veel ondernemers kwamen af op de nieuwjaarsreceptie donderdag van ONL in Den Haag. Oud-ambassadeur van Nederland in Londen, Simon Smits, opende de borrel met een speech waarin hij reflecteerde op de bewogen afgelopen jaren en vooruitkeek. ONL-voorman Hans Biesheuvel onthulde waar de ondernemersvereniging dit jaar de focus op legt. Dit wordt bovendien een bijzonder jaar. ONL bestaat in 2023 maar liefst tien jaar.

“Achttien keer viel het woord crisis het afgelopen jaar tijdens de Algemene Beschouwingen”, begon Biesheuvel zijn speech. Desondanks is op economisch gebied niet alles somber te noemen. “De overheidsschuld is laag en het aantal faillissementen viel mee. Ook was de arbeidsparticipatie eind 2022 hoger dan ooit. In feite staat het land er onwijs goed voor.” Hij blikte terug op het afgelopen jaar waarin door ONL hard werd getrokken aan energiesteun voor ondernemers. Dat bleef uit en daarom nam Biesheuvel minister-president mee naar een tuinder in het Westland eind 2022. “Die had miljoenen gestopt in duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, maar redt het niet. Rutte was van slag na het aanhoren van hun verhaal. Daarna werd in de Ministerraad de TEK opgetuigd (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Ik ben ontzettend blij dat dit is gelukt. Soms draait het om volharding en de juiste timing om dingen voor elkaar te krijgen”, vertelde Biesheuvel. ONL gaat niet achteroverleunen. “Dit jaar zijn we scherp op de uitvoering.”

Regeldruk en rekening niet bij bedrijfsleven

De wirwar aan regeltjes waar ondernemers tegenaan lopen, kwam natuurlijk ook ter sprake. “Aan de regeldruk moet in 2023 echt iets worden gedaan. Het kabinet gaat het tweede jaar in en dus wordt het tijd voor concrete stappen en meer actie. Denk aan de Wet DBA waar al zeven jaar onduidelijkheid over is.” Het afgelopen jaar heeft ONL tientallen Position Papers aangeleverd aan het kabinet en Tweede Kamerleden over onderwerpen die de positie van ondernemers verbeteren. Het wordt tijd dat hier werk van wordt gemaakt. “Ook staan de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur op woensdag 15 maart en is de Voorjaarsnota in zicht. Er wordt gefluisterd de rekening weer gaat naar het bedrijfsleven. “Het is aan ons de uitdaging om dit te voorkomen. Ondernemers hebben al heel wat lastenstijgingen voor de kiezen gehad de afgelopen jaren”, aldus Biesheuvel. 

Aandacht voor IMVO

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) is een ander belangrijk punt waar ONL zich hard voor maakt. Er komen Europese regels aan, maar daarop vooruitlopend werkt de regering ook aan Nederlands IMVO-wetgeving. “Geen goed idee”, zegt de ONL-voorman. “Dat is de verkeerde volgorde. Eerste Europese regelgeving en daarna een vertaling naar de Nederlandse situatie. Dit kan anders veel impact hebben op het verdienvermogen.” De overheid wil met wetgeving ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk verantwoord doen. Dat zij rekening houden met zaken op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden en milieu. “Natuurlijk wil elke ondernemer dat, maar het moet weel werkbaar blijven.” Daarnaast houdt ONL vinger aan de pols bij het Pensioenakkoord dat nu door de Eerste Kamer gaat. 

Imago

Het imago van het bedrijfsleven is een ander zorgpunt. Het spanningsveld dat het mkb enerzijds de kurk is waar de economie op drijft en aan de andere kant ondernemers vaak in het nieuws komen over minder belasting betalen, is een belangrijk punt. “Ik zie het als persoonlijke missie om hier iets aan te doen. Het kwartje moet vallen bij de politiek dat het mkb niet alles kan opvangen”, stelde Biesheuvel, die ook het liefst een minister voor Uitvoering ziet. “Vaak is er een verhit debat over een onderwerp. Neem de Toeslagenaffaire. Daarna gebeurt er weinig. Dit geldt ook voor de afhandeling van schade in het bevingsgebied in Groningen. Wij kunnen als ondernemersvereniging helpen bij de uitvoering en de politiek met het verbeteren van het imago van het mkb.”