Nieuws

ONL Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft ONL voor Ondernemers, aan de hand van input van honderden ondernemers, het ONL Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022 geschreven. Dit manifest is een handvat voor politieke partijen in de gemeenten, onder andere bij het maken van de coalitie- en collegeprogramma’s. ONL voor Ondernemers heeft het manifest onder de aandacht gebracht bij alle 252 gemeenten. Het manifest staat ook centraal in 5 podcasts die ONL maakt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen: over Rotterdam, Den Haag, Delft, Leeuwarden en Drechtsteden.

Het ONL Ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022 is hier te downloaden.

Belangrijke punten uit het manifest:

– Een ondernemer-contactpersoon bij alle gemeenten die de lijntjes tussen de gemeente en ondernemers kleiner maakt;

– Het stimuleren van lokale innovatieve bedrijven. Het trekt werkgelegenheid aan en creëert ondernemerschap;

– Vereenvoudigen van het proces tot vergunningsaanvragen;

– Ondernemers compenseren voor rechtmatig overheidsoptreden – de nadeelcompensatie;

– Het begeleiden van ondernemers bij de wens tot verduurzaming met advies en het bundelen van bestaande kennis;

– De inzet op samenwerking tussen ondernemerschap, onderwijs en gemeente. Het stimuleren van de interactie om gaten op de arbeidsmarkt terug te dringen.