CoronaOndernemerspanelPoll

ONL onderzoekt: kwart ondernemers overweegt faillissement

Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken van de NOW-regeling. Ruim veertig procent verwacht personeel te moeten ontslaan, vaak óók medewerkers met vaste contracten. En bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers overweegt een faillissement. Dat zijn de opvallendste resultaten uit het meest recente onderzoek van ondernemersorganisatie ONL.

Ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal twintig procent omzetverlies verwachten door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Het UWV heeft in twee weken tijd al bijna honderdduizend aanvragen ontvangen.

Wat heeft ONL met de onderzoeksresultaten gedaan?

ONL ondervroeg haar achterban over de verwachtingen met betrekking tot deze personeelskostenregeling. Voor dit onderzoek ondervroeg ONL ondernemers uit alle branches, met personeel. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij:

Ruim dertig procent van de ondernemers verwacht dat de ondersteuning van drie maanden niet voldoende zal zijn om hun bedrijf in de benen te houden:

De NOW-regeling compenseert tot negentig procent van de loonkosten. Voor de meerderheid van de ondernemers die de ondersteuning hebben aangevraagd, is dit een toereikend percentage:

Ruim veertig procent van de ondervraagde ondernemers met personeel verwacht personeel te moeten ontslaan:

Verwachte ontslagen betreffen voornamelijk het beëindigen van tijdelijke contracten en de flexibele schil, maar ook onder medewerkers met vaste contracten vallen naar verwachting ontslagen:

Bijna de helft van de ondernemers die verwacht personeel te moeten ontslaan, geeft aan dat het meer dan vijfentwintig procent van hun personeelsbestand betreft:

Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers met personeel overweegt een faillissement door de gevolgen van het coronavirus:

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht naast reorganisaties ook andere maatregelen te moeten treffen:

Veel onzekerheid
Mirjam Bink van ONL: ‘We zien dat de onzekerheid onder ondernemers met personeel groot is. Bedrijven die nu nul omzet hebben door de coronamaatregelen, ontvangen niets of slechts een deel van de subsidie. En omdat de tegemoetkomingsperiode nu drie maanden is en onbekend is of deze verlengd gaat worden, durven veel ondernemers de aanvraag niet aan. Immers, één van de voorwaarden is dat je in die periode geen personeel ontslaat. Daarnaast lopen veel andere vaste kosten gewoon door, met nul omzet ben je dan heel snel door al je reserves heen.’

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek heeft ONL ondernemers in alle branches mét personeel een vragenlijst gestuurd. ONL bevraagt haar achterban regelmatig op actuele thema’s, via e-mail en de ONL Ondernemers app. De uitkomsten van de onderzoeken gebruikt ONL om de koers van haar activiteiten te bepalen. Juist in deze crisis wil ONL ondernemers actief bijstaan in hun bedrijfsvoering en hun belangen behartigen in politiek Den Haag. Ondernemers die ook hun mening willen geven, kunnen de ONL app downloaden.