NieuwsPodcast

ONL Podcast: Minister Liesje Schreinemacher wil focus op vijfentwintig landen op handelsgebied

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil de komende jaren op handelsgebied de focus leggen op vijfentwintig landen. “Met focus kunnen we meer impact maken”, legt Schreinemacher uit in de nieuwste podcast van ONL voor ondernemers. Beluister hier de podcast.

“Wij zijn heel goed in handel drijven in Nederland. We verdienen een derde van ons inkomen in het buitenland. Maar daar ga ik nog meer bij helpen door echt te focussen op vijfentwintig kansrijke markten”, zegt de minister in gesprek met ONL-voorman Hans Biesheuvel. Het gaat om onder meer om Duitsland, België en Frankrijk, maar ook landen als Brazilië, Japan, Zuid-Korea, India, China en de Verenigde Arabische Emiraten. De focus op vijfentwintig afzetmarkten betekent niet dat de overheid ondernemers niet ondersteunt die handel willen drijven in andere landen. “We hebben echt gekeken naar landen waar we al zaken mee doen en of er grote kansen liggen voor Nederland, maar als je in Suriname zaken wilt doen, kun je gewoon de ambassade of post benaderen voor hulp. Dat blijven we doen.”

Meer vrouwelijke ondernemers mee op handelsmissies

Deze zomer kwam Schreinemacher met de beleidsnotitie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Doen waar Nederland goed in is (LINK https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/24/nota-buitenlandse-handel-ontwikkelingssamenwerking-2022).Rode draad hierin is dat Nederland de komende jaren extra investeert in het combineren van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Er is honderd miljoen voor handel begroot. “We vinden het heel belangrijk om nabije markten te bezoeken”, zegt Schreinemacher, die in de podcast de wens uitspreekt dat meer vrouwelijke ondernemers aansluiten bij handelsmissies. “Dan zullen ze ook zien dat die handelsmissies niet alleen een mannenbolwerk zijn.”

Digitalisering en duurzaamheid

Het Nederlandse handelsinstrumentarium wordt ook aangepast: er wordt meer ingezet op duurzaamheid en digitalisering. “Wat moet ik mij daarbij voorstellen?”, vraagt Biesheuvel?
“Onze handelsinstrumenten staan niet meer ter beschikking van fossiele projecten”, legt Schreinemacher uit. “Op het gebied van duurzaamheid en digitalisering hebben we hele mooie oplossingen in Nederland. We zijn daar goed in en daarom is het goed om dit soort handelsstromen te ondersteunen.”

Vindbaarheid regelingen en oneerlijke concurrentie

Hoe vind je als ondernemer je weg in de vele loketten en regeling die voor ondernemers beschikbaar zijn? “De loketten die wij hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn juist ingericht om de mkb’er te helpen, maar misschien moeten we daar nog en slag in maken. Dat punt neem ik mee”, beloofde de minister, die ook op EU-niveau strijdt tegen oneerlijke concurrentie door lagelonenlanden. “We kunnen ondernemers ook helpen bij het aanboren van andere bronnen, bijvoorbeeld het halen van grondstoffen uit landen buiten China.”

Er komen daarnaast Europese, maar ook nationale regels aan op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ik kijk vooral naar de omliggende landen voor een gelijk speelveld”, legt Schreinemacher uit. “We gaan een loket openen waar ondernemers terecht kunnen voor vragen hierover.” Biesheuvel wijst erop dat het werkbaar moet blijven. “Niet regel op regel stapelen”, aldus de ONL-Voorman.

Beluister hier de hele podcast.