Nieuws

ONL-rapport: Het MKB als groene motor

De energietransitie is de meest ingrijpende ontwikkeling van de komende dertig jaar. Het MKB verdient het om daar goed in meegenomen te worden. Wij pleiten voor een haalbare en betaalbare energietransitie, juist voor het MKB. In ons nieuwe rapport ‘Het MKB als groene motor’ doen we drie concrete voorstellen:

  1. Wees een betrouwbare overheid waar ondernemers ook op de langetermijn van op aan kunnen. Vereenvoudig het raamwerk van verduurzamingswetgeving, -regelingen en -mogelijkheden, neem overbodige drempels weg en laat ruimte voor maatwerk. Oftewel: de overheid moet stoppen met ondernemers en zichzelf in de weg zitten en moet juist naast ondernemers gaan staan. Op die manier weten ondernemers zeker waar ze aan toe zijn.

  2. Richt een MKB-klimaatpanel op waarin ondernemers een structurele plek aan tafel krijgen. Nieuwe regelgeving wordt daar consequent getoetst op de praktische uitwerking voor ondernemers. In dit panelkunnen ondernemers ook blijvend de kinken in de kabel van het klimaatbeleid aankaarten. Zo gaan beleid en ondernemer beter op elkaar aansluiten.

  3. Herstel de schade van de KVK-reorganisatie in 2013 en breng innovatiecentrum Syntens terug. Met deze aparte organisatie die dichtbij ondernemers staat, kan het kabinet recht doen aan de waardevan het MKB en de noodzaak om ondernemers mee te nemen in deze jarenlange, ingrijpende transitie. Daarmee komen overheid en ondernemer dichterbij elkaar te staan en kunnen ook de kleinere ondernemers goed terecht met hun vragen. Dat is goed voor het MKB, maar ook goed voor het klimaat.

Bekijk hier het rapport: Het MKB als groene motor

 

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel heeft het rapport overhandigd aan Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66)