NieuwsPersberichten

ONL roept accountants op naar late betalingen te kijken

Persbericht ONL voor Ondernemers, 21 januari 2019

ONL voor Ondernemers dringt er krachtig op aan dat accountants bij de controle van de jaarrekening 2018 actief vaststellen of bedrijven zich houden aan de Wet late betalingen. De ondernemersorganisatie ontvangt signalen dat grote afnemers hun mkb- en zzp-toeleveranciers en dienstverleners nog steeds te laat betalen. Dit is in strijd met de Wet late betalingen die sinds 2017 van kracht is. In een open brief roept ONL-voorman Hans Biesheuvel de accountants op om bij de controle van de jaarrekening 2018 goed te kijken of hun grote klanten zich aan de Wet late betalingen houden en alle misstanden te melden.

Late betalingen zijn problematisch voor het MKB. Grote afnemers gebruiken hun inkoopmacht om ruime betalingstermijnen af te dwingen. Ondernemers moeten hierdoor soms 120 dagen wachten voordat hun facturen worden betaald. Ondertussen moeten ondernemers salarissen, toeleveranciers en andere rekeningen wel betalen.  Dit zorgt voor grote risico’s, onzekerheid en extra (financierings-)kosten bij MKB-bedrijven.

Om de problematiek rondom onredelijk lange betaaltermijnen op te lossen heeft ONL in 2017 samen met Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) de Wet late betalingen gerealiseerd. De wet beperkt de betaaltermijnen tussen grote ondernemingen en mkb- / zzp-ondernemers. Concreet bepaalt de wet dat afnemers die een factuur pas na 30 dagen betalen van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Bedrijven die zich niet aan de wet houden moeten ondernemers rente betalen en daar geld voor reserveren. Bij de controle van de jaarrekening 2018 zal blijken in hoeverre de grote bedrijven dat hebben gedaan. ONL ziet hier een actieve rol voor accountants weggelegd. Het onderzoeken en melden van niet-naleving van wetgeving past binnen de NOCLAR- (Non-Compliance with Laws and Regulations) gedragsregels van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.