Nieuws

ONL: Samen vuist tegen ‘dga-taks’ – De Telegraaf

26 september 2018, Amsterdam

ONL: Samen vuist tegen ‘dga-taks’

Voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL wil samenwerken met werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland om de ‘dga-taks’ zo snel mogelijk van tafel te krijgen.

,,Ik zal VNO en MKB-Nederland benaderen, zodat we een vuist kunnen maken. We moeten samenwerken om de maatregel ongedaan te maken. Daar hebben we allemaal belang bij”, zegt Biesheuvel.

Volgens de ONL-voorzitter ligt er vooral een grote verantwoordelijkheid bij VNO. ,,Zeker na de felle woorden van Hans de Boer dat de dga-taks niet uit de koker van VNO komt. Dan wordt het nu ook tijd dat ze het vuur uit hun sloffen lopen voor de mkb’ers, want zij betalen nu de rekening.”

Het kabinet wil directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan €500.000 lenen bij hun eigen bedrijf extra belasten. Het gaat in totaal om 23.000 dga’s die samen een schuld van €30 miljard hebben aan hun vennootschappen. Zij gebruiken dit geld onder meer om hun inkomen aan te vullen, maar soms ook om een hypotheek uit eigen middelen te regelen.

Biesheuvel heeft enkele duizenden reacties ontvangen van boze ondernemers die helemaal niets begrijpen van de extra heffing. De ONL-voorzitter verwijt het ministerie van Financiën niet goed nagedacht te hebben wat er leeft onder ondernemers.

,,Mkb’ers vinden de maatregel vooral rigoureus en onverwacht. Zij vragen zich af wat ze verkeerd doen en waarom ze nu ineens te maken krijgen met een lastenverzwaring. Ondernemers hebben het gevoel dat ze de rekening moeten betalen voor het afschaffen van de dividendbelasting.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in een eventuele samenwerking. ,,We hebben de handen al ineengeslagen op dit punt en hebben binnenkort een afspraak met staatssecretaris Snel hierover.”