Nieuws

ONL sneak preview event 2017

Donderdag 26 oktober 2017 organiseerde ONL voor Ondernemers een sneak preview event. Niet alleen werd er uitgebreid stilgestaan bij de formatie en het regeerakkoord, de aanwezigen kregen ook een exclusieve preview in de nieuwe agenda van ONL.

Samen met de aanwezigen maakten Hans Biesheuvel en Mirjam Bink de balans op. Zo is op initiatief van ONL de wet late betalingen tot stand gekomen; is door de lobby van ONL de Wet DBA naar de prullenbak verbannen; en gaat er bij de totstandkoming van regelgeving ook gekeken worden naar de impact op kleine- en middelgrote ondernemingen. ONL heeft concrete resultaten behaald voor Nederlandse ondernemers en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé ondernemersorganisatie in Nederland.

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III is een stap in de goede richting. Zo is het de bedoeling dat werken meer gaat lonen en moet het werkgeverschap aantrekkelijker worden. Verder is het positief dat er stappen gezet worden naar een eenvoudiger belastingstelsel, dat er aandacht is voor ondernemerschap en dat de overheidsfinanciën op orde moeten blijven. Helaas staan er ook voor ondernemers negatieve punten in het regeerakkoord. Bijzonder negatief zijn de verhoging van het lage BTW- en het box 2 tarief. Met betrekking tot de verplichting om het loon door te betalen bij ziekte is ONL blij dat het kabinet van mening is dat deze verkort moet worden, maar maken we ons wel zorgen over de voorgestelde oplossing.

De komende tijd gaat ONL zich inzetten om nog meer ondernemers te bereiken. Dit gaan we doen door meer samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties en met een nieuwe agenda te werken.

Communicatie is de essentie van ONL: zorgen dat de stem van de ondernemer gehoord wordt. Daarom vond dit evenement plaats in COMM, het vernieuwde communicatiemuseum in Den Haag. Nog vóór de officiële opening kregen we hier een exclusief kijkje achter de schermen. Het COMM biedt ondernemers een voucher aan om kosteloos kennis te maken met de COMM club. Klik hier om uw  voucher te downloaden.