CoronaNieuws

ONL stuurt brief aan minister Koolmees: ‘Alle DGA’s hebben recht op de NOW-regeling’

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) kunnen bedrijven, die omzetverlies lijden door de coronacrisis, maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat ook op de loonlijst bij zijn of haar bedrijf. DGA’s keren namelijk loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting. ‘Directeur-grootaandeelhouder’ klinkt als een chique term die alleen bij grote bedrijven wordt gebruikt, maar de realiteit is anders. De meeste DGA’s zijn keihard werkende ondernemers met mkb-bedrijven. Gek genoeg valt het overgrote merendeel van de DGA’s buiten de NOW-regeling. ONL stuurde vandaag een open brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit probleem aan te kaarten. Wanneer wij namelijk de werkgelegenheid willen behouden in Nederland, moet er nu ook gerichte aandacht zijn voor de persoonlijke positie van de DGA.

Zij vallen namelijk alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij of zij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn of haar ontslag tegen te kunnen houden. Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheids- verzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW.

Het overgrote deel van de DGA’s in Nederland is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling. Wel wordt van diezelfde DGA’s verwacht dat zij jaarlijks 46.000 euro aan zichzelf uitkeren als salaris. Zij worden in het publieke debat vaak in één adem genoemd met CEO’s van grote bedrijven. Deze krijgen echter loon als werknemer van hun bedrijf uitgekeerd en vallen hiermee onder de NOW-regeling, in tegenstelling tot de DGA.

Het behoud van banen is één van de kernpunten van de economische noodmaatregelen van het kabinet. Meer dan zeventig procent van de werkgelegenheid komt bij het mkb vandaan. DGA’s staan aan het hoofd van deze bedrijven. Om de werkgelegenheid te behouden moet er nu volgens ONL gerichte aandacht komen voor de persoonlijke positie van de DGA. Deze ondernemer kan garanderen dat zijn werknemers geen ontslag hoeven te krijgen, wanneer hij of zij niet failliet gaat.

ONL roept daarom de minister op om DGA’s, die te maken hebben met fors omzetverlies, wel onder de NOW-regeling te laten vallen. Dit moet dan uiteraard wel gemaximeerd zijn op het verplicht gebruikelijk loon. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruiken van de SBI-codes, zoals is gedaan bij de TOGS-regeling.

DGA’s in de zwaarst getroffen sectoren, die ’s nachts letterlijk wakker liggen van de twijfels over het voortbestaan van hun bedrijf en de werkgelegenheid, verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen. Persoonlijke onzekerheid moet snel tegemoet gekomen worden, zodat werkgelegenheid behouden blijft. De DGA ondersteunen is essentieel voor een toekomstbestendig voortbestaan van deze bedrijven.