Nieuws

ONL voor Ondernemers: “Coronaschulden blijven als een molensteen om de nek van ondernemers hangen”

Afgelopen vrijdag presenteerde dit kabinet haar langetermijnvisie op coronasteun. Daarbij staat de overheid stil bij ondernemers met problematische schulden door corona. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe in de kern gezonde bedrijven met schulden als gevolg van corona het beste kunnen worden ondersteund. Ondertussen stopt het coronasteunpakket en krijgen ondernemers alleen nog coronasteun in gevallen van uiterste nood. ONL voor Ondernemers vindt deze aanpak van het kabinet onbegrijpelijk.

Ondernemers willen weten hoe ze zich succesvol kunnen herstellen na twee jaar lang faillissementen, lockdowns en omzetverlies. Met dit plan blijven de coronaschulden juist als een molensteen om de nek van ondernemers hangen. Door het terugbetalen van steun en openstaande schulden kan de coronacrisis voor het MKB nog jaren het economisch herstel en de groei dempen. Om nog maar te zwijgen over de hoge belastingschulden, stijgende grondstofprijzen, hoge inflatie en de duurdere energierekening. Dit alles kan een groeibreker voor onze economie worden. Vergeet daarbij niet dat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen staat, waar ongekende investeringen voor nodig zijn. Denk hierbij aan de energietransitie, digitalisering en verdere innovatie. Het zijn juist ondernemers die hieraan een onmisbare bijdrage kunnen leveren, mits zij daarvoor de ruimte krijgen. Bied ondernemingen dan ook de mogelijkheid om hun terugbetalingstermijn voor de opgebouwde belastingschuld te verlengen, zodat ze sneller kunnen investeren. Breng daarvoor de aangehouden motie van de VVD en de SGP alsnog in stemming en neem die aan. Verder ziet ONL graag dat het kabinet alsnog komt met een krachtig herstelbeleid.

• Kabinet onderschat problematiek problematische schulden door corona volledig
Het kabinet erkent dat de financiële situatie voor sommige bedrijven de komende tijd alsnog moeilijk kan zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Toch verwacht de overheid dat het terugbetalen van de opgebouwde schulden voor veel ondernemingen geen probleem zal zijn. Tegelijkertijd erkent dit kabinet dat zij geen zicht heeft op de schuldenproblematiek van ondernemers. ONL vindt dat het kabinet hiermee zeer riskant beleid voert. Het kabinet verkent enkel de opties die kunnen bijdragen aan het verder ondersteunen van ondernemers met problematische schulden. Daar wordt pas richting de zomer iets van verwacht.

Ondertussen heeft 60% van de bedrijven met een belastingschuld de afgelopen coronaperiode geen winst behaald. Verder geldt voor ongeveer 7,5% van alle vennootschappen dat zij meer dan de helft van hun brutowinst (over de periode 2014-2019) zullen moeten terugbetalen om de belastingschuld in 5 jaar te kunnen aflossen. Het gaat dan toch al snel om enkele tienduizenden bedrijven. Door vast te blijven houden aan een maximale terugbetalingsperiode van 5 jaar blijven de coronaschulden als een molensteen om de nek van ondernemers hangen. ONL roept de Tweede Kamer dan ook op om de recent aangehouden motie van de SGP en de VVD, die de regering verzoekt om ondernemingen de mogelijkheid te bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen, alsnog in stemming te brengen en aan te nemen. Zorg er daarna voor dat het kabinet doorpakt en de motie snel uitvoert.

Geef ondernemers tot slot een time-out van de definitieve vaststelling en het terugbetalen van coronasteun. Het definitief vaststellen en/of terugbetalen van steungelden zoals de NOW en de TVL zorgt op dit moment voor veel problemen. Er zijn ondernemers die nu steun aanvragen en tegelijkertijd geld over de 1e steunronde moeten terugbetalen (zonder dat ze dit geld hebben). Anderen komen niet uit de administratie. Geef ondernemers die dit willen allereerst een adempauze. Gebruik als overheid die tijd om onderzoek te doen naar de afwikkeling van de coronasteunpakketten. Voorkom dat ondernemers straks nog vijf tot tien jaar bezig zijn met de definitieve vaststelling van alle rondes aan steun die zijn verleend.

ONL mist herstelplan bij uitgangspunten langetermijnvisie op coronasteun
Het is uiteraard goed nieuws dat alle sectoren weer open mogen. ONL begrijpt dan ook de keuze van dit kabinet om te stoppen met de generieke steunpakketten. Echter, wat ONL enorm verbaast is dat er geen herstelplan ligt. Dit kabinet gaat van financiële steun, naar helemaal geen ondersteuning. Daarbij wordt er een cruciale stap overgeslagen. Veel ondernemers zien nog steeds de omzet verdampen, de schulden nog meer oplopen, vaste gasten verdwijnen en moeten soms (nogmaals) met privévermogen bijspringen om de financiële gaten te dichten.

Zelfs wanneer alle coronamaatregelen zijn opgeheven zijn deze ondernemers er nog (lang) niet. Deze groep moet worden geholpen bij het herstel en met het maken van de inhaalslag om de economische tweedeling, tussen ondernemers die niet of nauwelijks negatieve gevolgen ervaren van corona en anderzijds de groep ondernemers die met de verschillende lockdowns en coronamaatregelen klap na klap hebben gekregen, tegen te gaan en zelfs te verkleinen. ONL vraagt om een geleidelijke overgang van steun, naar herstel, naar een economie die op eigen benen kan staan en heeft hiervoor eerder al een uitgebreid herstelplan gepresenteerd. ONL is teleurgesteld dat dit kabinet niets doet met de maatregelen uit dit plan.1