Nieuws

ONL voor Ondernemers steunt DGA-taks niet

Stichting ONL voor Ondernemers steunt de DGA-taks niet. Deze week wordt het zogeheten wetsvoorstel
‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in de Tweede Kamer besproken. Dit kabinet houdt vast aan de
beoogde wet die belastinguitstel en -afstel bij het lenen uit eigen vennootschap moet tegengaan. Het is
volgens de ondernemersorganisatie te rechtvaardigen dat het kabinet de ambitie heeft om consumptief
(niet-zakelijk) lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Wel heeft ONL grote bezwaren bij het huidige
wetsvoorstel.

Het gaat om deze bezwaren:
• Het met terugwerkende kracht gaan belasten brengt het rechtszekerheidsbeginsel in het geding;
• De inwerkingtredingstermijn (overgangstermijn) is niet realistisch;
• Er kan alsnog een dubbele heffing ontstaan.

Beroerde timing

Dan de timing van het wetsvoorstel. Dit kabinet wil dat de wet in januari 2023 ingaat. Ook daar heeft ONL grote moeite mee. “De corona(schulden), de inflatie en de hoge energieprijzen hebben al een gigantische impact op ondernemers. En met Prinsjesdag komen er nog meer lastenverzwaringen aan voor het mkb.” Het zou dan ook pijnlijk en onverstandig zijn om als kabinet vast te blijven houden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023, vindt ONL.

Dubbele heffing

Tot slot blijft de weg van een dubbele heffing openstaan voor belastingplichtige Ab-houders met een lening bij de eigen vennootschap en dat vindt ONL ongewenst. Door ondernemers met een lening van meer dan €700.000 bij de eigen vennootschap dubbel te belasten, wordt lenen boven het drempelbedrag sterk ontmoedigd. Hiermee creëert de maatregel dus bewust een meervoudige belastingheffing in de inkomstenbelasting. Het “excessieve” deel wordt belast als fictief regulier voordeel en de mogelijkheid tot verrekening is gebonden aan termijnen. Wanneer er geen tijdige verrekening plaatsvindt, ontstaat evengoed een dubbele belastingheffing. “De Tweede Kamer en het kabinet krijgen deze week beide een kans om aan ondernemers te laten zien dat ze een goed, eerlijk en betrouwbaar ondernemersklimaat belangrijk vinden. Pas het wetsvoorstel aan en laat de wet later in werking treden”, aldus Biesheuvel.