Persberichten

Onrust Wet DBA groeit bij grote opdrachtgevers – Persbericht

Onrust Wet DBA groeit bij grote opdrachtgevers

Persbericht ONL voor Ondernemers 21 september 2017.

Grote opdrachtgevers hebben geen enkel vertrouwen meer in de Wet DBA. The Future Group heeft in samenwerking met ONL voor Ondernemers onderzoek gedaan onder ruim 400 grote opdrachtgevers . De resultaten zijn verontrustend. Driekwart van de bedrijven geeft aan geen enkele zekerheid vooraf te hebben. Ruim 67% vindt de toetsingscriteria onwerkbaar. Het resultaat is dat ze zich aangewezen voelen op payrollconstructies. ONL en The Future Group roepen daarom op de Wet DBA definitief van tafel te vegen en hebben een voorstel voor een duidelijke oplossing naar informateur Zalm en de formerende partijen gestuurd.

Bart Timmer van The Future Group: “Het niet handhaven van de Wet DBA bevestigt de flater. Zelfs met een goedgekeurde modelovereenkomst durven sommige klanten het niet meer aan om zelfstandig professionals in te huren. Grote opdrachtgevers grijpen dan liever naar payrollconstructies. Er moet nu snel een oplossing komen.”

Het gaat om een juridisch goed onderbouwd voorstel, tot stand gekomen in overleg met juristen en academici. De keuze van werkenden en het gericht aanpakken van schijnzelfstandigheid staan hierin centraal. Iedereen die zichzelf inschrijft als ondernemer en er voor kiest om niet als werknemer te werken, krijgt geen problemen met de Belastingdienst.

Bij schijnzelfstandigheid is dit anders. De Belastingdienst gaat gericht handhaven indien er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden door het afpakken van sociale zekerheden of onderbetaling. Duidelijke criteria zorgen ervoor dat de Belastingdienst gericht kan optreden. Tegelijkertijd hebben opdrachtgevers en zzp’ers die zich aan de regels houden niets te vrezen.

Het voorstel is een relatief eenvoudige wetswijziging. In de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt opgenomen wanneer opdrachtgevers niet inhoudingsplichtig zijn voor sociale premies en heffingen. De keuze van werkenden is hierbij leidend. Ook komt er een wettelijke bepaling waarmee schijnzelfstandigheid gericht wordt aangepakt.

Hans Biesheuvel: “Het blijven opschorten van de Wet DBA helpt niet, er moet nu een definitieve oplossing komen. Zzp’ers en opdrachtgevers lijden al meer dan een jaar schade, we moeten stoppen met het vooruit schuiven van deze hete aardappel.”

Bart Timmer: “Het is voor iedereen duidelijk dat een ICT-expert met een omzet van 100.000 euro per jaar geen schijnzelfstandige is. Iemand die bewust risico loopt en mee bouwt aan zijn eigen onderneming, zoals bij ons, mag geen last hebben van een wet die schijnzelfstandigheid wil aanpakken”.


-De resultaten van het onderzoek van The Future Group kunt u vinden op:
https://www.the- future-group.com/wp-content/uploads/2017/09/Opdrachtgevers-over-positie-zelfstandige-en- wet-DBA.pdf

-De brief aan informateur Zalm en de formerende partijen kunt u vinden op:
https://onl.nl/position-papers/korte-termijnoplossing-wet-dba-brief-aan-informateur-zalm-en- formerende-partijen/

-Uitwerking van de oplossing van ONL en The Future Group kunt u vinden op: https://onl.nl/position-papers/oplossing-kwalificatie-arbeidsrelatie-en-wet-dba/