Nieuws

Open brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat

Het geld moet weer worden verdiend: het draait om ondernemers 

Open brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat

 

Den Haag, 11 januari 2022, 

Geachte mevrouw Adriaansens, beste Micky, 

Van harte gefeliciteerd met uw beëdiging als minister van Economische Zaken en Klimaat. ONL voor Ondernemers is zeer verheugd dat we weer ‘normaal’ aan de slag kunnen: met een missionair minister en een missionair kabinet. 

Het vertrouwen bij ondernemers in de politiek is op dit moment niet groot. Misschien zelfs wel kleiner dan ooit. Door de onvoorspelbare coronamaatregelen, het gebrek aan echt herstelperspectief, de enorme schuldenlast waarmee velen kampen en de onduidelijkheid over hoelang dit nog duurt, is de mentale gemoedstoestand bij ondernemers niet goed. En dat zegt wat, want juist ondernemers zijn vaak rasoptimisten.

Het is goed om te zien dat er nu een opnieuw een minister van Economische Zaken is aangesteld, die zich volledig kan gaan richten op het sterker maken van de Nederlandse economie. ONL voor Ondernemers biedt u graag de helpende hand. Samen met de meer dan honderdduizend ondernemers die we als onafhankelijke stichting vertegenwoordigen, zetten we er graag onze schouders onder. 

Wat ons betreft is het voor de korte termijn cruciaal dat we ons richten op het herstel van de economie. Er heerst op dit moment een sterke tweedeling in de economie. Een deel van de ondernemers heeft niet of nauwelijks last van de gevolgen van corona of profiteert er zelfs van. Deze bedrijven groeien en kunnen inzetten op innovatie. Een ander deel krijgt klap na klap en is de wanhoop nabij. Deze (grote) groep ondernemers is helemaal niet bezig met waar ze over 5 of over 10 jaar willen staan. Dat kunnen ze zich niet permitteren. Het gaat nu om overleven. Bij hen heerst nu het beeld: kom nu vooral niet met grootse vergezichten, maar met oplossingen voor morgen. Anders bestaan we morgen niet meer. 

Op korte termijn moeten bedrijven uit deze laatste groep worden geholpen bij het herstel en de inhaalslag om de economische tweedeling niet onoverbrugbaar te laten worden. ONL denkt aan: 

  • Uitstel van terugbetalen schulden;
  • Zoveel mogelijk voorkomen dat nieuwe lockdowns nodig zijn. Bijvoorbeeld door jaarlijks of waar nodig vaker door te gaan met tijdig vaccineren (boosterprikken etc. op basis van de meest actuele informatie) en door de economie zoveel mogelijk open te houden voor iedereen die wel is gevaccineerd;
  • De zekerheid dat bij nieuwe forse maatregelen ruimhartig compensatie wordt geboden; 
  • Een flexibele afhandeling van de administratie, inclusief bijbehorende termijnen, van de steun die ondernemers tot nu toe hebben gekregen. De coronasituatie en dus de bijbehorende maatregelen waren niet voorspelbaar, waardoor maatwerk ook bij de afhandeling noodzakelijk is. 

 

Het geld moet weer worden verdiend 

Kiezen voor ondernemerschap is de beste weg om uit deze crisis te komen. Het geld moet eerst weer worden verdiend voordat we kunnen denken aan nieuwe uitgaven. Bedrijven zijn dé kampioenen waar het geld wordt verdiend. Dit kan alleen als we structureel het ondernemersklimaat verbeteren en dit centraal zetten in het financieel economisch beleid van het nieuwe kabinet. 

Veel ondernemers hebben, en dat vinden wij helaas terecht, het gevoel dat er in de afgelopen periode te veel over ondernemers is gesproken en niet met hen. Wij hopen dat u als minister voortdurend in gesprek wilt gaan met ondernemers. En dan hebben we het niet over alleen de multinationals en grote organisaties – ook belangrijk – maar juist over het MKB met de vele duizenden middelgrote en kleinere ondernemers als onder meer familiebedrijven en start-ups. Zij zorgen voor belastinginkomsten en banen, vervullen een sociaal-maatschappelijke functie en hebben de sleutel in handen om grote projecten zoals de energietransitie te realiseren. Het MKB is van groot belang in onze economie. De huidige waardering voor het MKB is daarmee niet in overeenstemming en moet drastisch verbeteren. Dit kan alleen als de overheid én ondernemers echt samen gaan werken en met elkaar de dialoog aan gaan. Wij bespreken graag met u hoe we een positieve omslag in de waardering voor ondernemerschap kunnen realiseren ten opzichte van het handelen van de afgelopen kabinetten. 

Het coalitieakkoord voor deze kabinetsperiode is op veel punten nog niet heel concreet. Dat vinden wij niet erg. Het biedt namelijk een uitgelezen mogelijkheid om samen met ondernemers voor deze uitwerking te zorgen. 

ONL en de bij ons aangesloten ondernemers willen graag met u – en uw collega’s in het kabinet – werken aan concrete resultaten op de volgende 11 terreinen: 

1. Betere toegang tot financiering voor MKB-ondernemers. MKB-ondernemers kunnen steeds minder terecht bij de traditionele grootbanken voor financiering. Geld is voorhanden, maar vindt zijn weg niet meer naar deze ondernemers. Wij pleiten o.a. voor de komst van een marktplaatsorganisatie die de vraag naar- en het aanbod van financiering bij elkaar brengt. Voldoende financiering is cruciaal voor herstel en groei; 

2. Er dient een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel te komen, inclusief een verruiming van mogelijkheden voor durfkapitaal; 

3. Werkgeverschap dient aantrekkelijker te worden; 

4. Het versterken van de positie van zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt; 

5. Een concrete vermindering van de regeldruk en betere wet- en regelgeving. Regelgeving moet passen bij onze economie. We dienen te werken aan een verbetering van de dienstverlening en bereikbaarheid van de overheid voor bedrijven. De overheid als transparante en betrouwbare aanjager voor ondernemerschap; 

6. Aanjagen innovatie, digitalisering en verduurzaming; 

7. Inzet op ambitieus, realistisch en ondernemend klimaatbeleid; 

8. Behoud (een vergelijkbare regeling als) de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), voor familiebedrijven als belangrijk fundament van de economie; 

9. Een eerlijk internationaal handelsbeleid; 

10. Ruim baan voor onderwijs, ondernemerschap en de ambachtseconomie; 

11. Het aanpakken van de tekorten op de arbeidsmarkt. 

 

ONL drukt het nieuwe kabinet en de nieuwe coalitie op het hart om op deze terreinen echt samen met ondernemers aan de slag te gaan. 

Wij wensen u ongelofelijk veel succes met uw ministerschap. 

Namens Ondernemend Nederland, 

Hans Biesheuvel 

Voorzitter