Nieuws

Open brief ONL voor Ondernemers ten behoeve van het Commissiedebat ‘Opties voor rechtsherstel Box 3’ – 20 april ‘22

Geachte Kamerlid,

Al enkele jaren is er brede overeenstemming over de noodzaak tot aanpassing van het Box 3-stelsel. Het huidige stelsel zorgt ervoor dat mensen belasting moeten betalen over een inkomen dat zij in werkelijkheid niet hebben genoten. De uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft de stap naar een nieuw stelsel versneld. ONL voor Ondernemers roept al langer dat het huidige Box 3-stelsel onhoudbaar is en ziet de uitspraak van de Hoge Raad als een ondersteuning van haar inzet.

ONL ziet een kabinet wat voortvarend op zoek wil naar een oplossing, zowel voor de afgelopen jaren als richting een toekomstbestendig stelsel. De oplossingsrichting is een politieke keuze. Er zijn vele miljarden mee gemoeid. Voor ONL is het belangrijk dat het kabinet oog blijft houden voor de gemiddelde MKB-ondernemer voor wie het Box 3 vermogen het pensioen vormt. Box 3-belastingplichtigen zijn niet alleen de zeer vermogenden. Sta als politiek ook stil bij de horecaondernemer die bijna met pensioen wil gaan, net corona achter de rug heeft en al jaren is ingeteerd op de eigen spaarpot. Het compenseren van de te veel betaalde belasting moet rechtvaardig gebeuren. Het kabinet heeft in de richtlijnennotitie enkele compensatieopties geschetst. Bij de voorjaarsnota zal de knoop worden doorgehakt over wat passend rechtsherstel is en hoe het stelsel er richting de toekomst uit gaat komen te zien. Voor ONL is het in dit stadium echter onmogelijk om een voorkeur te benoemen, specifiek omdat er nog geen besluit is genomen over de dekking van het te compenseren bedrag.

De zorg van ONL zit daarom ook niet zozeer in de compensatieopties, maar vooral in de gezochte financiële dekking. Dit kan en mag niet bij de te compenseren ondernemers zelf vandaan komen. In de woorden van verschillende bewindspersonen en in media lijkt te klinken dat de dekking wordt gezocht bij ondernemers. Dat zou uiterst pijnlijk zijn en getuigen van een onbetrouwbare overheid. Terwijl eerdere kabinetten Rutte ondernemers lastenverlichtingen en een verlaging van de VPB in het vooruitzicht stelden, lijkt nu, na lastenverzwaringen van 20 miljard en 8 miljard euro in Rutte 2 en 3, opnieuw het verdienvermogen van Nederland te worden uitgehold. Dit kabinet heeft zich als doel gesteld om een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat te bieden. Een doel wat de prullenbak in kan op het moment dat de rekening opnieuw bij het bedrijfsleven wordt neergelegd en er wordt gerommeld aan de VPB of geschuif in Box 2. Het kabinet blijft maar aan de spreekwoordelijke knoppen draaien en komt beloftes niet na. Ondernemers komen uit een loodzware coronaperiode en met de geopolitieke instabiliteit, hoge inflatie en energieprijzen blijft de economische onzekerheid groot. Juist nu moeten ondernemers kunnen vertrouwen op het kabinet. Een mogelijke belastingverhoging komt dan ook op het slechts denkbare moment.

Financieel adequaat beleid kennen we niet meer. Het kabinet is verslaafd geraakt aan uitgeven om vervolgens de rekening bij ondernemers neer te leggen. ONL hoopt dat het kabinet en het parlement inzien dat MKB-ondernemers met Box 3-spaarvermogen beschermd moeten worden. Het laten betalen van de Box 3 compensatiegelden door dezelfde ondernemers zou een sigaar uit eigen doos zijn. ONL twijfelt in dat licht ook zeer aan de rechtmatigheid van deze optie.

ONL roept op tot gezond verstand richting de compensatie rond Box 3, alsmede richting de toekomst. De consequenties (lees: rekening) van zwalkend overheidsbeleid opnieuw bij ondernemers neerleggen kan en mag geen optie zijn. Het Nederlandse ondernemersklimaat holt onder de kabinetten Rutte achteruit. Er moét een andere oplossing worden gevonden voor de Box 3-problematiek die het kabinet en het parlement zelf hebben gecreëerd.

Met ondernemende groet,

Hans Biesheuvel
Voorzitter ONL voor Ondernemers