Nieuws

Opinieartikel: Maak einde aan extreme betaaltermijnen – Agnes Mulder (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Hans Biesheuvel

Opinieartikel Agnes Mulder, Mei Li Vos Hans Biesheuvel pleiten in het Dagblad van het Noorden voor maatregelen om een einde te maken aan extreem lange betaaltermijnen. Zij schrijven dit in eenopinieartikel op 6 februari 2017. Een dag later, op dinsdag 7 februari, wordt in de Tweede Kamer de initiatiefwet behandeld om de wet op dit punt aan te passen en ondernemers te ondersteunen. 

Door lange betaaltermijnen te hanteren misbruiken grootbedrijven kleine leveranciers. Het mbk en zzp’ers fungeren in feite als bank voor ze.

Grootbedrijven gebruiken kleine leveranciers als bank, doordat zij structureel te lange betaaltermijnen hanteren. Mkb’ers en zzp’ers komen hierdoor in financiële problemen. Dat is extra wrang omdat het mkb al moeilijk aan financiering komt. Verschillende ondernemers en Ondernemend Nederland (ONL) trokken aan de bel. Het CDA en de PvdA hekelen deze manier van werken door de grootbedrijven en komen daarom met een wetsvoorstel om dit te verbieden. Het wordt hoog tijd voor een eerlijke economie waarbij grootbedrijven hun recht van de sterkste niet meer kunnen gebruiken ten koste van kleine ondernemers.

Het is voor grootbedrijven heel simpel misbruik te maken van de positie van de kleine leveranciers. Door betaaltermijnen van 90 en 120 dagen af te dwingen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen. Handig, dat gratis geld van kleine leveranciers! De kleine leveranciers zijn vanwege de ongelijke onderhandelingspositie en de sterke afhankelijkheidsrelatie niet in staat dit tegen te gaan. Maar zij komen wel in financiële problemen. Doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte kleiner om slechtere maanden op te vangen of om zelf investeringen te doen. Dit remt de economische groei en kan leiden tot minder werkgelegenheid.

Het probleem treft mkb’ers en zzp’ers. Uit onderzoek blijkt dat 53 procent van alle mkb-leveranciers in de bouw en de infrastructuur problemen ervaren in hun leveranciersrelatie met grote hoofdaannemers. Het probleem is dan ook niet nieuw. In 2015 heeft het CDA na aanhoudende signalen een initiatiefnota geschreven. Het daaruit voortvloeiende voorstel, namelijk om de regering te verzoeken een wetsvoorstel op te stellen om lange betaaltermijnen tegen te gaan, is begin vorig jaar met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer.

Tot onze verbazing weigerde minister Kamp van Economische Zaken (VVD) hier gehoor aan te geven. Er zou volgens de minister al een positieve trend zijn bij de grootbedrijven. Helaas merken kleine ondernemers daar in de praktijk weinig van. Zo heeft onlangs Incassobureau Intrum Justitia uitgerekend dat lange betaaltermijnen en bewust te laat betalen de mkb- en zzp’ers op jaarbasis in Nederland 7 miljard euro kost.

Het CDA en de PvdA hebben daarom een eigen wetsvoorstel gemaakt. Dat wordt nu besproken in de Tweede Kamer. Het zorgt ervoor dat in de wet volstrekt helder wordt dat onredelijk lange betaaltermijnen aan kleine leveranciers niet langer worden toegestaan. In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is dat de termijn niet langer mag zijn dan 60 dagen bij een overeenkomst. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het mkb of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener.

Het is niet uit te leggen dat kleine leveranciers in de financiële problemen komen, terwijl zij zelf netjes op tijd het product of de dienst hebben geleverd aan het grootbedrijf. Zij lijden onder het betaalgedrag van hun opdrachtgevers. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden geschat rond de 7 miljard euro. Dat is funest voor onze economie en werkgelegenheid.