Nieuws

Oproep: Dicht het gat in de financieringsmarkt voor MKB-ondernemers

De financieringsmarkt voor de MKB-ondernemer is ontwricht door banken die nagenoeg geen krediet meer verstrekken en non-bancaire financiers die vaak een gebrek aan kapitaal en mogelijkheden hebben om aan de vraag te voldoen. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Er zit een gat in de financieringsmarkt en MKB-ondernemers zijn daar de dupe van. Juist de coronacrisis laat zien dat een goed werkende financieringsmarkt voor gezonde MKB-bedrijven van cruciaal belang is voor het economisch herstel van het Nederlandse MKB. ONL wil dat het huidige demissionaire kabinet en straks het nieuwe kabinet werk maken van een sterkere en bredere financieringsmarkt met meer aandacht voor ook het non-bancaire deel van de markt.

ONL pleit voor het creëren van een centrale onafhankelijke organisatie die MKB-ondernemers op zoek naar non-bancaire financiering ondersteunt met advies en de stap richting kapitaal. Deze onafhankelijke organisatie kan fungeren als een marktplaats waar MKB-ondernemers en non-bancaire financiers elkaar vinden. Een organisatie die het financieringsaanbod voor het MKB kan stroomlijnen en tegelijkertijd een belangrijke rol kan vervullen in informatieverstrekking, goed financieringsadvies en coaching. Dus geen bank met bijbehorende eisen en regelgeving, maar een marktplaats handelend op basis van vraag en aanbod.

In het Verenigd Koninkrijk is er sinds de financiële crisis van 2008 al een succesvol voorbeeld. De Britse overheid besloot tot een drastische vernieuwing van de MKB-financieringsmarkt. Activiteiten om financiering voor het MKB te stimuleren werden ondergebracht in één nieuwe organisatie, de British Business Bank. Met een flinke overheidsinvestering is de Britse MKB-financieringsmarkt daarmee de meest succesvolle van Europa geworden, met een breed aanbod voor ondernemers. Met het Britse model in het achterhoofd kan de non- bancaire financieringssector met een centrale marktplaats een vergelijkbare rol spelen voor Nederlandse ondernemers met een financieringsbehoefte als welkome aanvulling op het bredere financieringsaanbod. Juist de coronacrisis laat zien dat een goed werkende financieringsmarkt voor gezonde MKB-bedrijven van cruciaal belang is voor het economisch herstel van het Nederlandse MKB.