Nieuws

Oproep ONL aan kabinet over corona

Oproep ONL voor Ondernemers: lockdown ondraaglijk voor ondernemers

Den Haag, 13 januari 2022

Geachte leden van het kabinet,

De veerkracht bij ondernemend Nederland is na de huidige kerstlockdown nu echt definitief weg. De schrijnende verhalen van ondernemers nemen toe en doen pijn. ONL voor Ondernemers spreekt steeds meer ondernemers die voortzetting van het bedrijf niet meer zien zitten. De schuldenproblematiek (zowel belasting- als private schulden) is enorm en door het moeten dichten van financiële gaten is het eigen vermogen van veel ondernemers dusdanig gereduceerd dat de bodem van de privéspaarrekening is bereikt. Ook het eigen inkomen van ondernemers staat al 2 jaar onder druk. En of dit allemaal nog niet erg genoeg is kan niemand deze ondernemers vertellen hoe de nabije toekomst eruit gaat zien.

Ondernemers stellen zichzelf de vraag: doorgaan of voorgoed sluiten? ONL maakt zich ernstige zorgen over de mentale gevolgen van deze onzekere situatie bij de grote groep ondernemers die hard is geraakt door de corona-lockdowns. En dat zegt wat, want juist ondernemers zijn vaak rasoptimisten.

Op korte termijn verzoekt ONL met klem tot versoepeling van de coronamaatregelen zodat zoveel mogelijk ondernemers weer open kunnen, al is het met beperkingen. De gevraagde weerbaarheid heeft écht het maximum bereikt. Naast de gevolgen voor de fysieke gezondheid van Nederland moet het belang van de mentale gezondheid een grotere rol gaan spelen bij de coronabesluitvorming. Ondernemers moet perspectief worden geboden. Met een mogelijkheid tot voorzichtige heropening lijkt er licht aan het einde van de tunnel te ontstaan. ONL begrijpt dat een volledige heropening zonder beperkingen te vroeg komt. Het helpt al als ondernemers in sectoren zoals de horeca en retail weer mensen kunnen ontvangen. ONL roept het kabinet dan ook op om met de verschillende sectoren in gesprek te gaan (en te blijven) over hoe zij veilig en verantwoord open kunnen. Ten overvloede doet ONL hierbij wel een beroep op ondernemers om zich aan de opgelegde maatregelen na 14 januari te houden, tot welke invulling van de maatregelen het kabinet ook komt.

Het kabinet moet aan de slag met een Nationaal Herstelplan voor specifiek het MKB. In het herstelplan moet aandacht zijn voor de schuldenproblematiek (en verder uitstel van terugbetaling) bij de Belastingdienst en private partijen, de mentale gezondheid van ondernemers, mogelijke business-omschakeltrajecten en maatregelen die ondernemers de mogelijkheid geven tot het vergroten van het eigen vermogen. Maatwerk hierin is cruciaal. Er heerst op dit moment een sterke tweedeling in de economie. Een deel van de ondernemers heeft niet of nauwelijks last van de gevolgen van corona of profiteert er zelfs van. Deze bedrijven moeten worden ondersteund richting groei en de inzet op innovatie. Een ander deel krijgt klap na klap en is de wanhoop nabij. Bij deze (grote) groep

ondernemers gaat het nu om overleven. Voor de toekomst van deze groep ondernemers is een Nationaal Herstelplan MKB noodzakelijk.

De stap tot heropening en uitwerking van het Nationaal Herstelplan MKB met tegelijkertijd voorzetting van enkele beperkende maatregelen kan niet direct reden zijn tot het stoppen met de generieke steunpakketten. ONL ziet graag dat het kabinet getroffen ondernemers blijft steunen tot zolang er coronabeperkende maatregelen gelden. De verwachting is namelijk dat coronabeperkende maatregelen wel eens langer nodig zullen zijn dan tot en met Q1 2022. Mocht het kabinet toch besluiten tot voortzetting van de huidige lockdown is continuering én uitbreiding van het steunpakket nodig. Wat ONL betreft is deze stap echter zeer onverstandig; de economische, sociale en mentale gevolgen zullen niet te overzien zijn. Verlenging van de huidige lockdown wordt voor veel ondernemers met levensvatbare bedrijven de doodsteek, ondanks de financiële overheidstegemoetkoming.

Langetermijnstrategie
ONL heeft het kabinet de afgelopen maanden meerdere keren aangesproken op paniekvoetbal. Maatregelen zijn steeds op het laatste moment genomen. Hierdoor hebben ondernemers geen enkele tijd gehad om zich voor te bereiden en dat ondermijnt het begrip en draagvlak voor het coronabeleid. Vooral omdat zij de rekening gepresenteerd krijgen. Het kabinet is achter de schermen gestart met het vormgeven van een langetermijnstrategie. Veel ondernemers hebben, en dat vindt ONL helaas terecht, het gevoel dat er in de afgelopen periode te veel over ondernemers is gesproken en niet met hen. U moet als kabinet, meer dan nu gebeurt, MKB-ondernemers betrekken bij de langetermijnstrategie. Het Nederlandse MKB is tenslotte onze banenmotor en vormt de kurk waar de samenleving op drijft.

Een bredere corona-langetermijnstrategie vraagt vooral om duidelijk beleid. De langetermijnstrategie moet altijd gericht zijn op het openhouden van de samenleving, om de economische en sociale schade zoveel als mogelijk te beperken. De schade voor de zwaar getroffen sectoren is nu zo groot dat herstel zonder overheidsondersteuning onwaarschijnlijk lijkt. Het Nationaal Herstelplan MKB moet op korte termijn worden vormgegeven in overleg met ondernemers en dient voor een langere periode door te lopen.

Voor een strategie op de langere termijn moet het kabinet lering trekken uit de langetermijnstrategieën in andere EU-lidstaten. Zo is de verwachting dat Spanje binnenkort corona gaat beschouwen als een virus vergelijkbaar met de griep en pleit ook de Belgische viroloog Marc van Ranst daarvoor; een endemische ziekte die regelmatig terugkeert. ONL hoopt dat het kabinet inziet dat Nederland niet van lockdown naar lockdown kan gaan en dat ondernemers toekomstperspectief moet worden geboden.

Afsluitend drukt ONL u als nieuw kabinet nogmaals op het hart de mentale gezondheid van Nederland nu eindelijk eens mee te nemen in de coronabesluitvorming. Ondernemers snakken naar heropening en toekomstperspectief.

Met ondernemende groet,
Hans Biesheuvel
Voorzitter ONL voor Ondernemers