Nieuws

Ingrijpende maatregelen nodig, gelukkig komt er compensatie

Het heeft wekenlang heel veel tijd en praten gekost, maar het lijkt te zijn gelukt:

  • Terugkeer NOW
  • TVL vergoeding naar 100%
  • Plafond TVL opgehoogd naar 2,3 miljoen
  • Belastinguitstel verlengd

 

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Het is heel triest dat weer stevige maatregelen noodzakelijk zijn. Het is essentieel dat ondernemers maximaal compensatie krijgen. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Zorg ervoor dat dit laatste keer is dat zulke maatregelen nodig zijn. Dit is voor veel ondernemers niet vol te houden. Velen zijn de wanhoop nabij of nog erger. Helaas zal ook 2G nu nodig zijn,” aldus Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL.

 

Oproep ONL voorafgaand aan persconferentie 26 november 2021:

Oproep ONL aan kabinet: stop met paniekvoetbal, kies voor langetermijnbeleid

ONL voor Ondernemers roept het demissionaire kabinet op om morgen tijdens de coronapersconferentie zekerheid voor de langere termijn te verschaffen aan ondernemers. Voorzitter Hans Biesheuvel: “Het demissionaire kabinet speelt paniekvoetbal. In plaats van een duidelijk verhaal voor ondernemers voor de langere termijn, komt men steeds pas een klein beetje in actie na felle kritiek of druk. Dat zorgt voor ontzettend veel stress en onzekerheid bij bedrijven, zeker in het MKB. Het kabinet kan dit maar op een manier oplossen: geef de garantie dat je getroffen ondernemers echt financieel gaat en blijft steunen zolang je als overheid weer extra coronabeperkingen oplegt.”

Volgens Biesheuvel is de situatie bij veel ondernemers nijpend: “Veel ondernemers zijn het spoor bijster. Het pakket aan maatregelen valt simpelweg niet meer te begrijpen. ONL begrijpt dat het coronavirus zich moeilijk laat voorspellen. Daarom is het aan de overheid om aan ondernemers een duidelijk signaal af te geven dat zij op de steun van de overheid kunnen rekenen, zolang er door corona sterke beperkingen worden opgelegd.”

 

Ruimhartig en robuust compensatiepakket noodzakelijk

Ondernemers kunnen alleen een bedrijf runnen als zij weten waar ze de komende maanden rekening mee moeten en kunnen houden. Onderdeel hiervan is een ruimhartig en robuust compensatiepakket. Het steunpakket wat er nu ligt is ontoereikend, zeker bij strengere maatregelen. ONL wil dat het demissionaire kabinet morgen het volgende aankondigt:

  1. het herintroduceren van de NOW met terugwerkende kracht;
  2. het verbeteren van de TVL-regeling met een lager omzetverliescriterium, verruiming van de staatssteunregels naar 2,3 miljoen euro en een voorraadvergoeding;
  3. opnieuw uitstel van belastingen en later starten met terugbetalen belastingschulden
  4. het monitoren van het doorsijpeleffect garantieregeling evenementen. Ook moet er een vangnet worden ingebouwd rond mogelijke weeffouten. In het verleden bleken niet alle coronasteunmaatregelen even toereikend voor de groepen ondernemers voor wie de steunmaatregel was bedoeld.

Belangrijk hierbij: de garantie dat dit dient te gelden zolang ondernemers worden getroffen door deze coronabeperkingen.

Geeft de overheid nu geen zekerheid, dan zal de onrust en onvrede onder ondernemers nog verder toenemen: “Ik merk bij veel ondernemers dat ze nu echt stevig lijden onder deze situatie. Niet alleen financieel, maar zeker ook mentaal,” aldus Biesheuvel. “De persoonlijke verhalen van ondernemers worden steeds schrijnender. Boven de toekomst hangt een donkere wolk. Met dat vooruitzicht en na de afgelopen 20 maanden zitten veel ondernemers er mentaal doorheen. Strengere maatregelen betekenen voor veel ondernemers opnieuw dat ze minder of zelfs niet open kunnen, verlies aan klanten en omzet, een verdere opbouw van belastingschulden en zorg voor het personeel wat thuis komt te zitten.”