NieuwsONL in de media

Een overval of beroving verwerken – Ondernemersvraag in De Telegraaf – Hans Biesheuvel geeft antwoord

Mijn snackbar is vorige week voor de derde keer in drie jaar tijd beroofd. Ik ben de bangste niet, maar dit gaat me toch niet in mijn koude kleren zitten. Ik merk dat ik iedere avond extra alert in de zaak sta, ik ben bang dat het wéér gebeurt. Ik heb al een beveiligingssysteem aangeschaft. Wat kan ik nog meer doen?

Het effect van een roofoverval op betrokkenen is erg groot. Wat enorm vervelend dat je hier al drie keer mee te maken hebt gehad. Het is belangrijk om altijd aangifte te doen! Ik erger me er enorm aan dat de politie nauwelijks actie onderneemt na criminaliteit, de pakkans móet omhoog en dat start bij de aangifte.

Als ondernemer kun je het risico op een overval of beroving inderdaad verlagen met een goed en zichtbaar (!) beveiligingssysteem. Kies daarbij voor kwalitatief hoogwaardige camera’s zodat de beelden ook echt bruikbaar zijn, mochten ze nodig zijn.

Naast technische preventie zijn sociale maatregelen in je directe omgeving belangrijk. Ga over de beroving in gesprek met ondernemers en bewoners in je buurt. Maak afspraken met elkaar om een oogje in het zeil te houden, eventueel met inzet van een buurtapp of ander digitaal kanaal.

Nodig ook de wijkagent eens uit voor een gesprek, het is goed om elkaar te kennen. Hij of zij kan tips geven over preventie en veiligheid en is een directe schakel met de politie en hulpverleningsinstanties.