NieuwsPosition Papers

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Op 15 maart 2017 mag Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze verkiezingen staan meer dan ooit ondernemersonderwerpen centraal. Dankzij onze Schaduwbegrotingen, dé Nationale Ondernemersdag en onuitputtelijke lobby hebben we deze ondernemersonderwerpen op de politieke agenda gekregen. Nu is het tijd om de visie van de verschillende politieke partijen op deze onderwerpen te vergelijken met de stem van de ondernemer. ONL, een niet politieke organisatie, wil met het overzicht geen stemadvies geven, maar vindt het belangrijk dat ondernemers kunnen zien hoe de politieke partijen denken over de voor hun bedrijf belangrijke thema’s. Naast het uitgebreide overzicht met de inhoudelijke analyse presenteert ONL vandaag ook een scorekaart. Hierin is in één oogopslag te zien hoe politieke partijen scoren op de verschillende thema’s.

Input van ondernemers en diverse polls hebben bepaald wat de belangrijkste ondernemersonderwerpen zijn. Per onderwerp is gekeken hoe ondernemersvriendelijk de standpunten van de politieke partijen zijn. De Schaduwbegroting en Position Papers van ONL, geschreven voor en door ondernemers, zijn daarbij als maatstaf aangehouden.

We onderscheiden veertien verschillende ondernemersonderwerpen, te weten: 1. De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp/flex/Wet DBA); 2. De arbeidsmarkt (cao’s); 3. De arbeidsmarkt (WWZ/Loon doorbetalen bij ziekte/ontslagrecht); 4. Toegang tot financiering; 5. Regeldruk; 6. Lastendruk; 7. Innovatie; 8. Duurzaamheid (circulaire economie); 9. Onderwijs; 10. Belastingwetgeving; 11. Export; 12. Late betalingen; 13. Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer); 14. Vestigingsklimaat.

Per onderwerp worden de uitspraken beoordeeld met “plusjes” en “minnetjes” waarbij een drie plusjes fantastisch is en drie minnetjes volstrekt onacceptabel. In de bijlage vindt u per onderwerp van elke partij de citaten waar de beoordeling op gebaseerd is, met bronvermelding. Waar partijen geen uitspraken hebben gedaan over bepaalde onderwerpen is dat aangeven. Indien ons oordeel op eerdere uitingen en moties is gebaseerd, is dit bij de waardering aangegeven.

Het is goed dat er veel aandacht in de verkiezingsprogramma’s uitgaat naar de verschillende ondernemersonderwerpen. De komende kabinetsperiode moeten er grote onderwerpen opgepakt worden. De zzp-discussie met een niet functionerende Wet DBA heeft ons getoond dat het arbeidsrecht grondig herzien moet worden. Tegelijkertijd moet het belastingstelsel radicaal vereenvoudigd worden en de Wet werk en zekerheid terug naar de tekentafel.

Het uitgebreide overzicht is hier te downloaden: ONL_Analyse Verkiezingsprogrammas.

De handige scorekaart kunt u hier downloaden: ONL- Scorekaart partijstandpunten ondernemersthema’s.