Nieuws

Pak het MKB-actieplan weer op zo snel als mogelijk!

ONL waardeert de steunoperatie van het kabinet om de gevolgen van coronacrisis voor het MKB op te vangen. Echter heeft de crisis nog steeds grote impact op de economie, wat ook effect heeft op de voortgang van het MKB-actieplan. Als het aan ONL ligt worden de punten uit het MKB-actieplan zo snel als mogelijk weer opgepakt en moet ook worden onderzocht of sommige punten juist naar voren kunnen worden gehaald, om zo het herstel van het MKB te stimuleren!

MKB-deal: Stimulans voor MKB en familiebedrijven

De MKB-Deals zijn door ONL positief ontvangen. Met de deals wordt de positie van het regionale MKB versterkt en is er ook meer oog voor familiebedrijven. Zo heeft ONL bijgedragen aan het tot stand komen van de MKB-Deal van de gemeente Den Haag, die zich richt op internationaal ondernemen. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “De MKB-deal zorgt ervoor dat kennis, ondersteuning en informatie van verschillende partners nog beter ingezet en ontsloten wordt.”

Verhoging belastingvrije voet

De afgelopen periode pleitte ONL voor verhoging van de belastingvrije voet binnen de Vennootschapsbelasting (VBP) en verlaging van het belastingtarief hierbinnen. Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de oproep van ONL en verhoogt de belastingvrije voet voor MKB-bedrijven en ook  het belastingtarief wordt verlaagd. Dit geeft het ondernemingsvermogen van het MKB een verdiende boost!

Maak prioriteit van financieringsstructuur MKB

ONL constateert dat er nog veel ontbreekt aan de financieringsinfrastructuur voor het MKB. Bancaire financiers blijken nog steeds niet in voldoende mate bereidwillig om het MKB te financieren. Ook blijkt de toegang en steun voor alternatieve financiers onvoldoende. Het is zaak dat het kabinet prioriteit maakt van het verbeteren van de MKB-financieringsmarkt en alternatieve financiers steunt.

Laat MKB de norm zijn bij wetgeving

De regeldruk voor het MKB neemt al jaren toe en dreigt vele ondernemers boven het hoofd te stijgen. Het is daarom van groot belang dat de MKB-toets leidend wordt bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving voor het MKB. De MKB-toets is nog steeds een advies en staat tot ongenoegen van ONL achteraan in de rij bij het tot stand komen van wetgeving. ONL roept het kabinet op om het MKB de norm te maken bij de uitwerking van nieuwe wetten en regels. Laat ondernemers niet verdwalen in het moeras van wet- en regelgeving!