Over Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is een belangenbehartiger met als uitgangspunt het stimuleren van innovatie in de sector en het stimuleren van ontwikkelingen en kennisuitwisseling binnen de glastuinbouw. De organisatie is opgericht in 2014 als samenwerkingsverband van LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB.

Sinds 2016 is Ruud Paauwe directeur van Glastuinbouw Nederland. Sjaak van der Tak bekleedt sinds 2017 de functie van voorzitter. Contact kan worden opgenomen met Jakoline van Straalen (06 223 795 51)