Over Liesker Procesfinanciering

Liesker Procesfinanciering, anno 2011, is opgericht door Chris en Sara Liesker beiden voormalig advocaten.

Wij hebben procesfinanciering ontwikkeld vanuit onze uitgebreide praktijkervaring waarin gebleken is dat er vele kansrijke zaken niet worden doorgezet of zelfs – aangevangen vanwege een financieel te sterke wederpartij. De behoefte om dat maatschappelijk onrecht tegenwicht te bieden heeft geleid tot de realisatie van Liesker Procesfinanciering.

Kern van de onderneming is het team van voormalige advocaten en – rechters; ons Legal Team. Onze mensen zijn hooggekwalificeerd en ieder ervaren en gespecialiseerd op hun specifieke vakgebied. Liesker Procesfinanciering maakt daarnaast gebruik van een uitgebreid (internationaal) kennisnetwerk van professionals. Eveneens de top van de advocatuur. Maar ook fiscalisten, accountants, real estate specialisten en daar waar nodig de beste expertise die verkrijgbaar is.