Over Promotional Products Professionals

De branche van promotionele producten en diensten heeft zich verenigd in Promotional Products Professionals (PPP). Binnen deze branchevereniging staan imagoverbetering door verdere professionalisering, kennisvermeerdering en belangenbehartiging centraal.

PPP-collage-600
e9ce1067-96a9-4b74-aa9b-3ce2b1c8845a-original
5871952520181031_152955 (002)