Over Samenwerkend Nederland

“Samenwerkend Nederland” (SNL) is een onafhankelijke stichting die overheid en markt dichter bij elkaar brengt. Er wordt gestreefd naar meer en betere publiek-private samenwerking. Want dat genereert nieuwe, andere en betere oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Al sinds 2002 wordt elk jaar een flink aantal malen publiek-privaat brancheoverleg georganiseerd en worden marktconsultaties gehouden. In een groot aantal verschillende branches, sectoren en beroepsgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden op werkvloerniveau krachten gebundeld tussen overheid en markt. Vakgenoten uit overheid en uit bedrijfsleven komen bij elkaar en helpen elkaar om hun werk beter te kunnen doen en om meer resultaten uit hun werk te halen. Ondernemers en zzp-ers uit elke branche en beroepsgroep krijgen bij SNL exclusief de kans om mee te denken over verbetering van het beleid van aanwezige overheidsorganisaties.

De leden van het team van onafhankelijk dagvoorzitters en de leden van de Raad van Advies zijn te vinden op https://samenwerkendnederland.nl/over-ons/
Daarnaast wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers. En er wordt samengewerkt met de lokale en regionale overheid, tijdens het overleg vertegenwoordigd door in totaal bijna 300 gemeenten en vrijwel alle provincies.

Wat is de unieke positie van SNL
Al enkele decennia is SNL (en zijn voorlopers) organisator en onafhankelijk dagvoorzitter van publiek-private branchebijeenkomsten en marktconsultaties. De stichting heeft contacten met vrijwel alle Nederlandse gemeenten en contacten in veel branches en beroepsgroepen.
Tijdens het regelmatige overleg steekt SNL de thermometer in deze doelgroepen en ziet zij als onafhankelijk voorzitter, waarnemer, kennisdrager en rapporteur trends in het openbaar bestuur, in het maatschappelijk middenveld en in het bedrijfsleven.

Enkele voorbeelden van bereikte publiek-private samenwerkingsresultaten in verschillende branches en sectoren

Voorbeeld asbestverwijdering
Rijkswaterstaat moest naar aanleiding van Kamervragen een acute en drastische inhaalslag plegen op het gebied van asbestonderzoek aan asbestgevaarlijke Rijks-objecten. Dankzij de opstelling van een publiek-private raamovereenkomst is succesvolle samenwerking tot stand gebracht tussen Rijkswaterstaat en de asbestinventarisatiebranche als werkbaar en welkom alternatief voor tijdrovende en dure aanbestedingsprocedures.
Resultaten: enorme tijd- en kostenbesparing voor Rijkswaterstaat. En de opdrachten gaan alleen naar bonafide en deskundige ondernemers zzp-ers uit de asbestinventarisatiebranche en asbestverwijderingsbranche.

Voorbeeld jeugdzorg
Tijdens jaarlijkse publiek-private overlegbijeenkomsten tussen private zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en gemeentelijke afdelingen jeugdzaken, worden afspraken gemaakt over preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, waardoor gemeenten minder snel naar de Meldcode hoeven te grijpen.
Resultaten: kinderen worden in sommige Nederlandse gemeenten minder snel uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld. Er wordt menselijk leed voorkomen en er wordt onnodige bureaucratie vermeden.

Voorbeeld gemeentelijke dienstverlening
Aan alle Nederlandse gemeenten is geadviseerd om het functioneren van de gemeentelijke overheidsorganisatie te verbeteren door meer ondernemers en ex-ondernemers (part-time en tijdelijk) vacatures bij de gemeente te laten invullen.
Resultaten: overheid en bedrijven gaan letterlijk elkaars taal gaan spreken en procedures worden versneld, bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen en de afhandeling van klachten.