Over VVFE

De Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) komt op voor de belangen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector. Onze leden vind je voor én achter de schermen – onder meer in de productie, podiumbouw, licht, geluid en catering. Zonder ons geen festivals, concerten, sporttoernooien, theatervoorstellingen of congressen. Wij maken het -letterlijk- mogelijk.

De VVFE is opgericht in reactie op de coronacrisis. De evenementensector is één van de zwaarst door deze crisis getroffen sectoren. Terwijl horeca, musea en luchtvaart alweer uitgebreid mogen experimenteren met publiek, is het voor onze sector op dit moment zelfs nog onbekend wanneer deze überhaupt weer opengaat. Deze langdurige stilstand slaat diepe gaten. Naar schatting verdienen ruim dertigduizend (!) freelancers hun brood in de sector. Om iets aan de lage organisatiegraad te doen én om op te komen voor hun belangen, is het tijd om te verenigen. Niet alleen om de sector een stem te geven, maar ook om deze in kaart te brengen en in de toekomst verder te structureren is dit hét moment om de handen ineen te slaan.