Persberichten

Aanpassing Belastingplan door kabinet verstandig – Persbericht

Aanpassing Belastingplan door kabinet verstandig

Persbericht ONL voor Ondernemers – 16 oktober 2018

Het aanpassen van het pakket vestigingsklimaat is verstandig en een forse verbetering voor ondernemers. ONL is verheugd dat het kabinet het vrijgekomen budget voor de dividendmaatregel besteedt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor het brede bedrijfsleven. De structurele verlaging van de vennootschapsbelasting is goed voor het gehele bedrijfsleven. Dat daarnaast geld vrij gemaakt wordt voor het verlagen van de lasten op arbeid en er een nette overgangsregeling komt voor de 30%-maatregel is positief voor het vestigingsklimaat.

“Het is positief dat het kabinet de slechte uitruil in het regeerakkoord ongedaan maakt en investeert in het brede en innovatieve mkb,” zegt ONL voorman Hans Biesheuvel. “BIj voorkeur hadden we gezien dat de verhoging van de Box-2-heffing ook in dit pakket was meegenomen, maar desondanks zijn we positief over het eindresultaat”.

ONL voor Ondernemers heeft zich het afgelopen jaar vol ingezet om het vestigingsklimaat voor het MKB te verbeteren en ziet dat haar inzet voor de besteding van het budget voor de dividendmaatregel grotendeels is opgevolgd. Het kabinet investeert nu ook structureel in het brede MKB. Dit door de WBSO te verruimen en de DGA-taks te verzachten, zoals ONL heeft voorgesteld. Bij de behandeling van het Belastingplan in de 2e Kamer zal ONL zich blijven inzetten om de effecten van de DGA-taks zoveel mogelijk te verzachten en een concreet voorstel doen voor in invulling van de voorgestelde maatregel om de lasten op arbeid te verlagen.