Persberichten

Persbericht: Asscher, de oplossing ligt niet in de polder maar bij ondernemers.

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag

Woensdag 18 februari 2015

Asscher, de oplossing ligt niet in de polder maar bij ondernemers.
Ondernemers hebben met ontsteltenis kennisgenomen van de uitspraken van Minister Asscher tijdens een PvdA bijeenkomst op 14 februari jongsleden. Werknemers zouden worden gezien als productiegoederen. Ondernemers zouden niet willen doen aan scholing, geen oog hebben voor het welzijn van medewerkers en alleen maar oog hebben voor flexibiliteit.

Minister Asscher reageerde op de ophef die ontstond n.a.v. berichten dat seizoensgebonden bedrijven met terugwerkende kracht worden gedwongen om torenhoge ontslagvergoedingen uit te keren. Hierover gaat de Minister in overleg met de Sociale Partners. Deze ‘weeffout’ uit het Sociaal Akkoord wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Hans Biesheuvel: “Minister Asscher zoekt continu de oplossing in de polder, hij moet juist bij ondernemers zijn. Ik ga met veel enthousiasme en nieuwe ideeën het gesprek aan met de Minister. Er staat voor ondernemers maar één vraag centraal: hoe krijgen we een veerkrachtige economie die banen oplevert? Binnen de oude vertrouwde polder past Asscher een oud recept toe op een fundamenteel veranderde economie met nieuwe uitdagingen. Ik roep hem dan ook op om samen met ondernemers naar oplossingen te gaan kijken. Laten we niet vergeten dat het Sociaal Akkoord waarop het nu vastloopt uit de koker van de polder is voortgekomen.”

ONL voor Ondernemers kan zich niet vinden in het beeld dat ondernemers geen oog hebben voor hun medewerkers. Ondernemers weten maar al te goed dat de individuele mensen in onze bedrijven het verschil maken. We willen medewerkers scholing bieden en optimaal voorbereiden op een nieuwe uitdaging wanneer onze samenwerking afloopt. De risico’s en lasten zijn echter dusdanig hoog dat het vlees op de botten er bij veel ondernemers af is.

Minister Asscher draait de wereld om. Per 1 juli gaat het nieuwe ontslagrecht in. Veel ondernemers vrezen de gevolgen. Op alle ontslagen volgt een ontslagvergoeding. De juridische kosten stijgen significant. Tijdelijke contracten moeten na twee jaar worden omgezet in een vaste betrekking. Dat veel ondernemers vanwege de risico’s niet in staat zijn een vast contract aan te bieden wordt in het nieuwe ontslagrecht genegeerd.

Hans Biesheuvel: “De banen zitten bij ondernemers. Zolang we hen geen lucht geven trekt de arbeidsmarkt niet aan. We lopen het risico op baanloze groei. De lasten en risico’s voor ondernemers moeten omlaag. Ik vrees dat vooral de mensen die nu tijdelijke contracten hebben de echte rekening gepresenteerd krijgen. De starters op de arbeidsmarkt en de grote groep jongeren zijn de dupe.”

De wendbaarheid waar Minister Asscher over spreekt is juist essentieel om in de huidige economie mee te gaan. De economie is onvoorspelbaarder geworden. Bedrijfsmodellen volgen elkaar in rap tempo op. Ondernemers willen hierop inspelen, hiervoor moeten zij wendbaar en flexibel zijn.

De risico-perceptie bij ondernemers om mensen aan te nemen is groter dan ooit. Bij onverhoopte ziekte van een medewerker moet een ondernemer twee jaar lang het loon doorbetalen, ongeacht de grootte of de draagkracht van het bedrijf. Cao’s worden afgesloten per bedrijfstak maar leveren geen maatwerk. De lasten, vooral ten gevolge van premies die worden betaald door de werkgever, zijn tussen 2010 en 2014 met minstens 18 miljard euro gestegen.

Hans Biesheuvel: “Zonder structurele lastenverlaging en versoepeling van het ontslagrecht gaan de banen er niet komen. Je kan dat niet afschrijven op ondernemers. De fout zit in het systeem. De lasten en risico’s moeten voor ondernemers omlaag. Het ontslagrecht moet soepeler. Ondernemers hebben behoefte aan veel meer flexibiliteit. Zodra we hier grondig naar gaan kijken gaan we echt vooruit. Met ONL voor Ondernemers gaan we met het Ondernemers Parlement constructief het overleg aan. We hebben maar één doel: een veerkrachtige economie die banen oplevert.”

——

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marieke Dekker, Directeur Public Affairs, via 06 22 43 57 49 en via m.dekker@onl.nl.