NieuwsPersberichten

PERSBERICHT: China zorgt voor ongelijk speelveld, VVD mag van ondernemers doorpakken

MKB’ers geven bij ONL voor Ondernemers aan dat China een ongelijk speelveld creëert. Chinese bedrijven kunnen onze markt makkelijk betreden, maar omgekeerd worden Nederlandse ondernemers belemmerd. Het is goed dat coalitiepartij VVD met plannen komt om oneerlijke handel te bestrijden. “De voorbeelden van oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland stapelen zich op,” aldus ONL-voorman Hans Biesheuvel, “het is hoog tijd dat Chinese en Nederlandse MKB-bedrijven zich aan dezelfde regels houden.”

China doet op geheel eigen wijze zaken. Nederland mag hier, in samenwerking met andere westerse en liberale landen, stevig op antwoorden. Een goede strategie is van belang want er staan veel economische belangen op het spel. Oneerlijke concurrentie moet worden bestreden.

ONL hoort van ondernemers dat zij dagelijks tegen verschillende obstakels aanlopen. Veel ondernemers benadrukken een ongelijkwaardige toegang tot de markt. Bestellingen uit China, met een prijs van onder de 22 euro, krijgen bijvoorbeeld niet te maken met een importheffing. Omgekeerd betalen Nederlandse importeurs wel heffingen aan China. Hier kan EU wet- en regelgeving, volgens ONL voor Ondernemers, verbeterd worden.

Chinese bedrijven verkopen daarnaast vaak producten voor lage prijzen. Zij kunnen dit doen omdat zij zich bijvoorbeeld niet aan strenge veiligheidseisen hoeven te houden. Ondernemers in Nederland kennen wel strenge Nederlandse/Europese veiligheidseisen. De Nederlandse consument is vaak blind voor de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan en kopen de onveilige producten. De reden van de prijsverschillen dringen niet door bij consumenten, tot ergernis van ondernemers. Dit besef moet indalen bij de Nederlandse consument.

‘Voor het MKB is een gelijk economisch speelveld belangrijk,’ zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. ‘Politieke partijen horen deze belangen als leidraad te nemen voor hun buitenlandbeleid. MKB-first, juist over de grens!’

De China-strategie van de VVD bevat volgens ONL goede initiatieven. Zoals het beperken van de toegang voor Chinese bedrijven die Chinese staatssteun krijgen, als er geen gelijkwaardige toegang is voor Nederlandse bedrijven in China. Daarnaast is het ook goed om te investeren in de controle van importproducten.

Tot slot
Samenwerken op EU-niveau biedt de EU-landen goede mogelijkheden. Gezamenlijk kunnen we een vuist maken tegen de oneerlijke Chinese praktijken. Het is daarbij wel prioriteit om ook de plooien binnen de EU glad te strijken. Zoals oneerlijke concurrentie bij Europese aanbestedingspraktijken. Zodat ook binnen de EU minder oneerlijke concurrentie voorkomt.