NieuwsPersberichten

PERSBERICHT: Een gezonde economie vereist een gezond ondernemersklimaat

‘Bij het mkb valt niets meer te halen’

In de Miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag in Den Haag werd gepresenteerd, staan geen grote plannen die impact hebben op het mkb, maar ONL wil koste wat kost voorkomen dat het mkb de rekening tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen die hierop volgen, krijgt gepresenteerd. “Er valt niets meer te halen bij het mkb”, stelt voorman Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. “Na de eerdere stijging van het minimumloon, huurprijzen, vennootschapsbelasting en verlaging van zelfstandigenaftrek en nu ook weer het verlagen van de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent en het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), in deze Miljoenennota, is de koek echt op. Verdere lastenverzwaring is nu onverstandig.”

In de Miljoenennota staat daarnaast dat accijnsverlaging op brandstof per 1 januari van de baan is waardoor tanken fors duurder wordt. Ook gaat het belastingtarief voor, box drie, een jaar eerder (in 2025) dan gepland met één procent omhoog. Het wordt voor het mkb met het jaar ingewikkelder om genoeg te verdienen om te verduurzamen, innoveren en mensen aan te nemen. Hoewel dit deels kan worden toegeschreven aan ontwikkelingen die invloed hebben gehad op elke Nederlander (covid-19, gestegen energieprijzen), zijn er ook politieke keuzes gemaakt die vooral het bedrijfsleven hebben geraakt, zoals het snijden in de zelfstandigenaftrek; van 5.030 euro naar 3.750 euro over 2024, het gemorrel aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) per 2025 dat ook in de Miljoenennota staat en op korte termijn het verhogen van de accijns op brandstof. “Niet doen: het verhogen van de accijns jaagt de inflatie op doordat ondernemers deze verhoging moeten doorberekenen in hun prijzen”, wijst Biesheuvel, die aangeeft dat ‘de rek eruit is bij het mkb’. “Sommige partijen willen daarnaast de komende dagen aandacht vragen voor wederom een verhoging van het minimumloon. Dat kan het mkb echt niet meer opbrengen en drijft inflatie op”, stelt de ONL-voorman. Ook moeten de handen af van de BOR. “Familiebedrijven zijn een stabiele factor voor de economie en verdienen ook stabiel beleid.” 

Ook heeft de stijging van de huurprijzen er fors ingehakt; huurverhogingen van boven de tien procent waren geen uitzondering. Niet alleen grote bedrijven hebben hier last van, maar ook kleine ondernemers, zoals winkel- en restauranteigenaren. “Lastenverzwaringen hebben een domino-effect. Als grotere bedrijven hun omzet zien dalen, is het effect dat er minder wordt afgenomen van het mkb en dat leidt tot een neerwaartse spiraal”, wijst Biesheuvel.  “Lastenverzwaring voor het mkb betekent ook dat de financiële ruimte die nodig is om de verduurzamingsslag te maken, te innoveren en personeel aan te nemen verder wordt bemoeilijkt”, zegt Biesheuvel. “Dit soort maatregelen zetten het verdienvermogen onder druk.”

Zero-emissiezone moet wel werkbaar zijn 

Veel ondernemers gaan straks ook te maken krijgen met de zero-emissiezones waarbij fossiel verkeer geweerd wordt uit binnensteden in Nederland. Negentien gemeenten stellen vanaf 2025 een zero-emissiezone in. Ondernemers uit allerlei branches (evenemententransport, elektriciens, bakkers, loodgieters, leveranciers van winkels en restaurants) rijden gedurende de week verschillende steden in en uit.  Biesheuvel: “Om over te stappen naar duurzaam vervoer (elektrisch of waterstof) moeten zij een voertuig kopen dat drie à vier keer zo duur is, terwijl de huidige voertuigen nog niet volledig zijn afgeschreven en de actieradius van duurzaam transport nog niet altijd groot genoeg is.”  Het financieren van duurzame voertuigen is lastig, omdat de toegankelijkheid tot leningen beperkt is, de rente hoog is en de subsidies niet altijd toereikend zijn. Ook kunnen ondernemers regelmatig hun laadpalen niet aansluiten, omdat het elektriciteitsnet overvol is. ONL snapt de wens om zero-emissiezones in te voeren, maar is tegen het klemzetten van ondernemers die om bovengenoemde redenen niet kunnen overstappen op duurzaam vervoer. “Zorg eerst dat de infrastructuur op orde is”, vindt Biesheuvel. ONL is blij met het voornemen van het kabinet om een landelijk loket op te zetten om ontheffingen aan te vragen, maar wil erop aandringen dat ontheffingen mogelijk moeten zijn voor ondernemers die nog niet kunnen verduurzamen.

Aanjager nodig voor mkb-financiering

De toegang tot financiering blijft een knelpunt voor het mkb. Banken zijn steeds minder bereid om het mkb van een lening te voorzien, zeker als het om wat lagere bedragen gaat. Ook sluit het financieringsaanbod van banken niet goed genoeg aan op de behoeften van het mkb. Waar non-bancaire financiers steeds succesvoller worden door zich te richten op een bepaalde groep klanten, ziet ONL dat de one size fits all-benadering van banken niet aanslaat bij mkb-ondernemers die opzoek zijn naar een specifiek pakket. “Het wordt tijd om een aanjager voor mkb-financiering aan te stellen, vergelijkbaar met Tech Leap, het aanjaagprogramma voor Nederlandse start-ups en scale-ups waar Prins Constantijn het gezicht van is. Deze aanjager kan partijen die zich bezighouden met financiering bij elkaar brengen. Het is tijd voor meer overzicht in de beschikbare leningen, zoals in de aangekondigde Financieringshub werd beloofd”, aldus Biesheuvel.