PersberichtenPoll

Persbericht: Grote onzekerheid opdrachtgevers en opdrachtnemers ondanks opschorting Wet DBA

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 7 maart 2017

Grote onzekerheid opdrachtgevers en opdrachtnemers ondanks opschorting Wet DBA

De Wet DBA kost zelfstandig professionals nog steeds opdrachten en inkomsten. De opschorting van de handhaving heeft dit niet veranderd. Zelfstandig professionals worden nog steeds niet ingehuurd, aldus meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers. De praktijk schreeuwt om een snelle oplossing voor de problemen omtrent de positie van zelfstandig professionals. Dit blijkt uit onderzoek van ONL voor Ondernemers onder zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ondernemers vragen het nieuwe kabinet snel duidelijkheid te geven over de handhaving van de Wet DBA. Zo moet de grote onzekerheid en onduidelijkheid op de markt weggenomen worden. Ruim 42% geeft aan dat dit nog in maart 2017 moet gebeuren, 25% zegt dat het uiterlijk mei 2017 moet gebeuren. Voor ruim 85% van de ondernemers betekent dit dat de Wet DBA naar de prullenbak moet om plaats te maken voor een nieuw systeem. ONL roept het komende kabinet op de problematiek omtrent de positie van zelfstandig professionals hun prioriteit te maken.

Naar aanleiding van signalen uit de markt heeft ONL onderzocht hoe ondernemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers over de toekomst van de Wet DBA en de positie van zelfstandig professionals op de arbeidsmarkt denken. Van de ondervraagden geeft ruim 78% aan dat een systeem van modelcontracten zonder wettelijke en fiscale grondslag niet geschikt is om vooraf zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. De voorkeur van ondernemers gaat uit naar een nieuw systeem ter vervanging van de Wet DBA.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid omtrent te positie van zelfstandig professionals. Duidelijke criteria moeten het mogelijk maken vooraf te zien of een werkende zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal ondernemer of werknemer is. De eigen bewuste keuze door de ondernemer wordt het meest genoemd als criterium. Andere veelgenoemde criteria zijn de kapitaalinvesteringen die een zelfstandige doet in het bedrijf, de mogelijkheid om zelf het tarief te bepalen, acquisitie van opdrachten en de eigen verantwoordelijkheid om zelf verliezen te nemen blijken goede graadmeters. Opvallend is dat de mogelijkheid om zich vrij te laten vervangen of het werken op locatie en met middelen van een opdrachtgever juist niet als onderscheidende criteria worden gezien.

Morgen (woensdag 8 maart) zullen de resultaten van de poll besproken worden bij het debat over de arbeidsmarkt van de toekomst, geïnitieerd door ondernemers en expertisecollectief The Future Group, in Nieuwspoort. Aan dit debat zullen de volgende politici deelnemen: Erik Ziengs (VVD), Steven van Weyenberg (D66), Bram van Ojik (GroenLinks), Ad Meijer (SP), Pieter Heerma (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Teun van Dijck (PVV), Carola Schouten (ChristenUnie).

Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.