Persberichten

Hoorzitting bijzonder beheer

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 17 oktober 2014

Tweede Kamer organiseert hoorzitting over de afdeling bijzonder beheer van banken
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer, op verzoek van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA), besloten een hoorzitting te organiseren over de afdeling bijzonder beheer van banken. Bij ondernemers die onder toezicht staan van bijzonder beheer worden de verstrekte kredieten opnieuw onder de loep genomen. Dit kan leiden tot andere kredietvoorwaarden zoals een hogere rente of het verplicht inhuren van financieel advies op kosten van de ondernemer. In het ergste geval wordt het krediet opgezegd door de bank.

ONL voor Ondernemers vindt het een zeer goede ontwikkeling dat deze hoorzitting eindelijk gaat plaatsvinden. Inmiddels valt 20% van de ondernemers onder de afdeling bijzonder beheer. Ook bij ONL voor Ondernemers komen er signalen binnen dat bijzonder beheer niet gericht is op het opnieuw gezond maken van de financiële positie van het bedrijf. Vaak betekent een verwijzing dat de bank zo snel mogelijk toewerkt naar liquidatie van het bedrijf. Het is zeer zorgwekkend dat banken hiermee ook valide ondernemingen richting een faillissement drijven.

Ook ontvangt ONL voor Ondernemers signalen dat bedrijven niet meer uit eigen overweging naar de bank stappen indien het minder goed gaat. In het verleden konden ondernemers ervan uitgaan dat zij bij de bank terecht konden voor allerlei financiële zaken. In de huidige situatie wordt een ondernemer vaak rechtstreeks doorverwezen naar bijzonder beheer zodra hij aangeeft dat het financieel minder gaat. Dit is zorgwekkend omdat hierdoor in een te laat stadium naar een oplossing wordt gezocht. De financiële situatie kan in de tussentijd dusdanig verslechteren dat het bedrijf niet meer gered kan worden.

ONL voor Ondernemers zal deze problematieken verder aankaarten bij de hoorzitting.