Nieuws

Persbericht: Miljoenen aan extra steun, maar teleurstelling overheerst toch

Hoewel ONL het gebaar van 3,7 miljard aan uitbreiding van het steunpakket waardeert, blijft de teleurstelling onder ondernemers groot. Niet alleen vreest ONL dat alsnog veel ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren onvoldoende of niet worden geholpen met dit pakket aan maatregelen, ook krijgen ondernemers niet het perspectief waarop ze hoopten. Het aller belangrijkste voor ondernemers is dat ze perspectief krijgen wanneer ze open kunnen en daarmee zicht krijgen op de toekomst.

Geen afbouw van NOW en TVL   

De geplande afbouw van de NOW en TVL gaat vooralsnog tot april 2021 van tafel. Dit betekent dat de TVL- en NOW-regeling in het eerste kwartaal van 2021 onverkort worden doorgezet.  ONL-voorman Hans Biesheuvel is opgelucht dat het kabinet deze steun aan ondernemers biedt: “ONL pleit al weken voor het onverkort doorzetten van de steunmaatregelen en riep het kabinet keer op keer op om af te zien van de geplande afbouw van de NOW en de TVL. Met het doorzetten van de steun krijgen ondernemers iets meer perspectief, al ben ik bang dat het onvoldoende is”

Uitstel van belasting verlengd

Uitstel van belasting blijft vooralsnog mogelijk tot 1 april 2021 zowel voor bedrijven die al uitstel hebben aangevraagd als voor ondernemers die voor het eerst uitstel van belasting willen aanvragen.

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten

De grootste aanpassing is de uitbreiding van de TVL. Deze tegemoetkoming in vaste lasten gaat meer mee-ademen met het omzetverlies. Concreet houdt dit in dat een ondernemer die 100% omzetverlies leidt, maximaal 70% aan vaste lasten vergoed krijgt. Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het voor ondernemers in de horeca en evenementenbranche onvoldoende.   Alleen met de reisbranche lijkt het de goede kant op te gaan, de oprichting van de voucherbank werd eerder deze week aangekondigd nadat ONL hierover met het kabinet in gesprek ging. ONL ziet dit als een goede stap voorwaarts aangezien de reisbranche diep in de problemen zit.

Vertraagde uitwerking evenementenmodule teleurstellend  

ONL irriteert zich over de uitwerking van de evenementenbranchemodule. Eerder kondigde het kabinet deze evenementenbranchemodule aan voor het laatste kwartaal van 2020. Hoewel de module nu ook in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komt, heeft de uitwerking van deze seizoensknopmodule vertraging opgelopen waardoor het onduidelijk blijft wanneer ondernemers hun aanvraag kunnen indienen voor beide kwartalen. Net als het kabinet maakt ONL zich grote zorgen over de solvabiliteit van deze en alle andere bedrijven. “Als het aan ons ligt moet de uitwerking van de module snel worden gerealiseerd. Bedrijven moeten die aanvraag zo snel mogelijk kunnen indienen. Dit is al ruim voor Prinsjesdag toegezegd. We roepen het kabinet dan ook op om hier haast mee te maken”, aldus Hans Biesheuvel.

Aandacht voor schrijnende gevallen nu nodig

Nu het duidelijk is dat het steunpakket lang niet alle ondernemers in voldoende mate helpt is de ondernemersorganisatie gebrand om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat er echt meer aandacht moet komen voor alle ondernemers die nu tussen wal en schip vallen bij het steunpakket. “Ik roep het kabinet op om zo snel mogelijk een loket te openen voor schrijnende gevallen. Er komt bijvoorbeeld geen regeling voor starters en ook ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen komen nu door de kabinetsmaatregelen in de problemen.”, aldus ONL-voorman Hans Biesheuvel. Zij moeten wat ONL betreft ook aanspraak kunnen maken op de steunmaatregelen.

ONL in de media naar aanleiding van dit persbericht:
-BNR: “Teleurstelling overheerst bij zwaar getroffen sectoren” – Hans Biesheuvel om 12:05 bij BNR. Hier terug te luisteren.

-Telegraaf: “Ondernemers krijgen niet het perspectief waar ze op hoopten” Hier terug te lezen.

-De Ondernemer: “ONL opgelucht, maar bang voor de toekomst” Hier terug te lezen