NieuwsPersberichten

Persbericht ONL: Arbeid-en-zorg Top

Den Haag, 19 november 2013

Arbeid-en-zorg Top: Goed overleg op de werkvloer maakt wetgeving overbodig

ONL voor Ondernemers maakt Minister Asscher duidelijk dat de rekening van de stijgende zorgkosten niet bij de ondernemer neergelegd kan worden. Ondernemers willen hun werknemers tegemoet komen voor flexibele werktijden indien het nodig is om te zorgen voor kinderen of familie, echter, bedrijven en werknemers kunnen het prima onderling regelen.

Hans Biesheuvel: “De relatie tussen werknemer en ondernemer is essentieel. In een prettige werkomgeving is het makkelijk om goede afspraken te maken over de verdeling van de uren. We moeten echter wel uitkijken voor een te sterk sturende hand van de overheid. Bedrijven en werknemers kunnen prima samen afspraken maken, daar is geen extra wetgeving voor nodig. De overheid moet hier geen beperkingen opleggen en de flexibiliteit de nek omdraaien.”

Door de vergrijzing en de stijgende kosten van de zorg nemen werknemers in toenemende mate de zorg van ouderen op zich. In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Een goede balans tussen werk en privé is een economische noodzaak. Tegelijk verhoogt deze balans de arbeidsproductiviteit aanzienlijk.

Hans Biesheuvel: “Het is een taak van de overheid om zaken als kinderopvang, ouderschaps- en zorgverlof zodanig vorm te geven dat zij werknemers genoeg ruimte bieden, zonder ondernemers op kosten te jagen. De oplossing moet gezocht worden in het fiscaal stimuleren van ‘tweeverdieners’ en niet in het vragen van een bijdrage van de ondernemer. Een lastenverlaging, in plaats van een lastenverhoging. De koek aan ondernemerszijde is op.”